Chất cấm sử dụng trong thức ăn, xử lý môi trường nuôi thủy sản

Chất cấm sử dụng trong thức ăn, xử lý môi trường nuôi thủy sản
Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản được ban hành kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019.

Danh mục các chất cấm sử dụng trong thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản cụ thể như sau:

STTTên hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật
1Aristolochia spp (Cây thuộc chi Bình vôi) và các chế phẩm từ chúng
2 Chloramphenicol - Kháng sinh
3 Chloroform
4Chlorpromazine
5Colchicine
6Clenbuterol
7Cypermethrin - Thuốc trừ sâu
8

Ciprofloxacin - Kháng sinh

 9 Cysteamine - Chất tạo nạc
10Các Nitroimidazole khác - Nhóm kháng sinh               
11Deltamethrin - Thuốc trừ sâu
12Diethylstilbestrol (DES)
13Dapsone còn được gọi là diaminodiphenyl sulfone - Kháng sinh
14Dimetridazole - Kháng sinh
15Enrofloxacin - Kháng sinh
16Ipronidazole - Kháng sinh
17
Green Malachite (Xanh Malachite) - Hóa chất xử lý nước

  18 Gentian Violet (Crystal violet) - Thuốc sát khuẩn
19Glycopeptides - Kháng sinh
20Nitrofuran (bao gồm cả Furazolidone) - Kháng sinh
21Nhóm Fluoroquinolones - Kháng sinh
22Metronidazole - Kháng sinh
23Trichlorfon (Dipterex) - Thuốc trừ sâu
24Trifluralin - Chất diệt cỏ
25Ronidazole - Kháng sinh
26

Vat Yellow 1

(tên gọi khác: flavanthrone, flavanthrene, sandothrene);

Công thức phân tử: C28H12N2O2;

  27  

Vat Yellow 2

(tên gọi khác: Indanthrene);

Công thức phân tử: C28H14N2O2S2

28

Vat Yellow 3 (tên gọi khác: Mikethrene);

Công thức phân tử: C28H18N2O4;

29

 Vat Yellow 4

(tên gọi khác: Dibenzochrysenedione, Dibenzpyrenequinone);

Công thức phân tử: C24H12O2

30

Auramine - Chất cực độc

(tên gọi khác: yellow pyoctanine; glauramine);

Công thức phân tử: C17H21N3;

Và các dẫn xuất của Auramine.

Phòng Thanh tra pháp chế Chi cục thủy sản tỉnh Sóc Trăng
Đăng ngày: 08/03/2019

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)