Giá bán một số loài thủy sản từ ngày 15.3.2017–22.3.2017

giá cả các loại cá
Chợ cá Hình minh họa

Giá các loài thủy sản trong tuần qua không thay đổi, riêng đối với giá cá tra thương phẩm và cá tra giống có sự thay đổi so với tuần trước

Cụ thể như sau:

– Thát lát còm cỡ 3 con/kg : 37.000 – 38.000 đồng/kg

– Cá Trê cỡ 3 con/kg : 17.000 – 17.500 đồng/kg

– Cá Rô đầu vuông cỡ 4 con/kg : 18.000 đồng/kg

– Cá Lóc cỡ 500-700g/con : 24.000 – 25.000 đồng/kg

– Cá Tai Tượng cỡ > 700 g/con : 36.000 đồng/kg

– Cá Điêu hồng cỡ > 500 g/con : 29.000-30.000 đồng/kg

– Cá Chạch lấu cỡ > 300g/con : 370.000 đồng/kg

– Lươn

+ Lươn loại I (cỡ > 300g/con) : 140.000 đồng/kg

+ Lươn loại II (cỡ 100-200g/con) : 135.000 đồng/kg

– Cá Chim trắng

+ Cá Chim trắng cỡ 1kg/con : 15.000 đồng/kg

+ Cá Chim trắng cỡ 2 – 3 con/kg : 14.000 đồng/kg

– Tôm càng xanh

+ Tôm càng xanh cỡ 15-20 con/kg : 190.000 đồng/kg

+ Tôm trứng : 120.000 đồng/kg

– Cá tra

+ Cá tra thương phẩm cỡ 700 – 800 g/con: 25.500 – 26.000 đồng/kg (tăng từ 500-700 đồng/kg so với tuần trước).

+ Giá cá tra giống tuần này giảm từ 2.000 đồng/kg so với tuần trước như sau:

_Cá tra giống cỡ 1,5 cm chiều cao thân : 45.000 – 48.000 đồng/kg.

_Cá tra giống cỡ 2 cm chiều cao thân : 37.000 – 38.000 đồng/kg.

Theo Trần Văn Toàn
TSCT
Đăng ngày: 27/03/2017

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc