Giai đoạn thích hợp để chuyển cá rô phi sang hệ thống biofloc

Giai đoạn thích hợp để chuyển cá rô phi sang hệ thống biofloc
Hình minh họa. Nguồn Internet

Gần đây, hệ thống biofloc nổi lên như là một mô hình nuôi thủy sản tiên tiến và được nhiều người áp dụng, bởi những lợi ích mà nó mang lại.Tuy nhiên, thời điểm nào là thích hợp để chuyển đối tượng nuôi sang hệ thống biofloc vẫn là mối quan tâm hàng đầu của người nuôi.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Đại học Wisconsin(USA) và Đại học liên bang Minas Gerais (Brazil), nhằm đánh giá ảnh hưởng của từng giai đoạn sinh trưởng khác nhau lên cá rô phi, khi chuyển chúng sang nuôi trong hệ thống biofloc.

Bố trí thí nghiệm

Tổng cộng 1400 con cá giống có được bố trí vào 20 bể (70 con/bể). Thí nghiệm có 5 nghiệm thức được lặp lại 4 lần. Cá được cho ăn thức ăn thương mại có hàm lượng đạm 45%, cho ăn ngày 5 lần đến ngày thứ 45.Sau đó, sẽ cho cá ăn ngày 4 lần cho đến khi kết thúc thí nghiệm.

Nghiệm thức

Hệ thống nuôi

Kích cỡ cá

Đối chứng

Nước trong, thay nước mỗi ngày

1.4±0.04g

T1

Biofloc

1.4±0.04g

T2

Biofloc

4.28±0.13g

T3

Biofloc

11.10±0.67g

T4

Biofloc

20.40±1.09g

Các chỉ tiêu phân tích

Theo dõi và phân tích các chỉ tiêu pH, TAN, N-NO2- ở tất cả các nghiệm thức.

Tiến hành ghi nhận tỉ lệ sống, tăng trọng, hệ số chuyển đổi thức ăn(FCR), tốc độ tăng trưởng đặc biệt (SGR) ở tất cả các nghiệm thức. Đồng thời thu mẫu cá, để phân tích các chỉ tiêu sinh hóa trong cơ thể cá.

Chỉ tiêu

Tiêu chuẩn

Hàm lượng đạm

AOAC,2005

Ca

AOAC,2005

P

AOAC,2005

Tro

AOAC,2005

Kết Quả

Chỉ tiêu chất lượng nước: Giá trị pH và TAN ở nghiệm thức đối chứng cao hơn so với các nghiệm thức còn lại. Ngược lại, giá trị N-NO2- ở tất cả các nghiệm thức nuôi bằng biofloc lại cao hơn so với nghiệm thức đối chứng.

Tăng trưởng: Không có sự khác biệt về tỉ lệ sống, tăng trọng, FCR ở tất cả các nghiệm thức. Tuy nhiên, lượng bùn trong nghiệm thức đối chứng (17.44 kg/m3) cao hơn so với các nghiệm thức còn lại. Đáng chú ý, cá được nuôi trong hệ thống biofloc có hàm lượng chất béo cao hơn so với nghiệm thức đối chứng.

Kết luận

Cá nuôi bằng phương pháp biofloc sẽ có hàm lượng chất béo cao hơn và lượng bùn đáy ao cũng ít đi. Và thời điểm thích hợp để chuyển cá rô phi sang mô hình nuôi biofloc là khi cá đạt trọng lượng 1.4g.

AN LÊ Lược dich
Sciencedirect
Đăng ngày: 11/08/2017

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc