Hà Nội: Cấm dùng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản

xuyệt điện

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành công văn yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện thị xã tăng cường công tác quản lý chất nổ, xung điện, chất độc, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, hiện nay, tình trạng dùng xung điện để đánh bắt thủy sản vẫn diễn ra phổ biến trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, nạn đánh bắt thủy sản bằng “Rọ lồng” có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định đang hủy diệt các loài thủy sản nội đồng, khiến nguồn lợi thủy sản nước ngọt bị cạn kiệt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản.

Nhằm ngăn chặn và chấm dứt tình trạng sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố có hiệu quả, UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chức năng chuyên môn thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản. Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản; xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm; đồng thời kiểm tra công tác triển khai việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản tại các quận, huyện, thị xã. Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã thông tin, tuyên truyền việc cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản. Thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, hàng năm thả bổ sung giống thủy sản ra các thủy vực ngoài tự nhiên. Tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về kết quả triển khai thực hiện ngăn chặn sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, ngư cụ bị cấm để khai thác thuỷ sản.

UBND quận, huyện, thị xã tuyên truyền rộng rãi nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; xây dựng kế hoạch bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tại địa phương, thực hiện quản lý có hiệu quả các hoạt động, khai thác thuỷ sản, nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản theo hướng phát triến bền vững. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản…

Nguồn: UBND TP.Hà Nội
Tuổi trẻ, 30/03/2016
Đăng ngày: 30/03/2016

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc