Hà Nội cấp giống mô hình Nuôi thủy sản theo hướng VietGAP

Hà Nội cấp giống mô hình Nuôi thủy sản theo hướng VietGAP
Ảnh minh họa: Internet

Với mục đích chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật nuôi thủy sản theo hướng VietGAP; Nâng cao ý thức quản lý môi trường nước trong nuôi thủy sản, phát triển ngành nuôi thủy sản một cách bền vững; nâng cao năng suất nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nuôi; tạo ra sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, có thể truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.

Năm 2019, Trung Tâm Khuyến nông Hà Nội đã triển khai mô hình Nuôi thủy sản theo hướng VietGAP với qui mô 05ha, giống cá chép V1. Mô hình được triển khai thực hiện tại xã Đại Yên- Chương Mỹ.

Vừa qua Trung Tâm Khuyến nông Hà Nội đã phối hợp với đơn vị cấp giống là Công ty cổ phần đầu tư MTT Việt Nam cấp giống hỗ trợ cho các hộ tham gia mô hình tại xã Đại Yên- Chương Mỹ.

Tại buổi giao nhận, các hộ tham gia mô hình được nhận tổng số là 75.000 con cá chép (trong đó được nhà nước hỗ trợ 50% con giống) đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của mô hình, cá khỏe mạnh, đều con, không dị hình, dị tật, không mang mầm bệnh, trung bình 125con/ 1kg.

Bên cạnh việc được hỗ trợ 50% con giống, các hộ tham gia mô hình còn được hỗ trợ 50% thức ăn, được tập huấn kĩ thuật nuôi thủy sản theo hướng VietGAP, qua đó các hộ đã nắm bắt được kỹ thuật cơ ban về nuôi thủy sản theo hướng VietGAP cũng như nhận biết được một số bệnh thường gặp trên con cá. Phòng Khuyến nông chăn nuôi thủy sản- Trung Tâm Khuyến nông Hà Nội tiếp tục phối hợp với Trạm Khuyến nông Chương Mỹ phân công cán bộ phối hợp chặt chẽ  với cán bộ chỉ đạo mô hình bám sát cơ sở, theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình đạt hiệu quả cao.

Nguyễn Thị Liên
TTKN Hà Nội
Đăng ngày: 01/07/2019

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc