Hà Tĩnh: Không phát hiện dư lượng độc hại trong sản phẩm thủy sản

Hà Tĩnh: Mẫu sản phẩm thủy sản không chưa dư lượng độc hại
Trong số 8 mẫu thủy sản, sản phẩm thủy sản sơ chế, chế biến, không phát hiện dư lượng độc hại vượt mức cho phép

Theo kết quả phân tích do Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản (Sở NN&PTNT Hà Tĩnh) cung cấp, trong số 8 mẫu thủy sản, sản phẩm thủy sản sơ chế, chế biến tại các cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh đều không phát hiện dư lượng độc hại vượt mức cho phép...

Cơ quan chuyên môn lấy 6 mẫu kiểm tra dư lượng thủy ngân (Hg); 6 mẫu kiểm tra dư lượng chì (Pb) và 2 mẫu kiểm tra trichlorfon. Trong số này, chỉ có 1 mẫu cá thu được lấy từ một cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Nghi Xuân có dư lượng Hg với tỷ lệ 0,11 mg/kg. Tuy nhiên, tỷ lệ này nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn QCVN: 8- 2/2011/BYT của Bộ Y tế (1,0 mg/kg).

Việc lấy mẫu, kiểm tra dư lượng trong sản phẩm thủy sản nằm trong kế hoạch giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm của Sở NN&PTNT. Điều này, nhằm bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời ngăn chặn, kiểm soát hành vi vi phạm về thực phẩm bẩn.

sản phẩm thủy sản, chế biến thủy sản, an toàn thực phẩm

Kiểm soát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người tiêu dùng

Từ đầu năm đến nay, Sở NN&PTNT đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 8.160 lượt cơ sở, tiến hành xử phạt 291 cơ sở vi phạm với số tiền trên 620 triệu đồng; tiêu hủy lượng hàng hóa vi phạm về an toàn thực phẩm gồm: 10 kg giò, 10 kg chả chứa hàn the, 30 kg xúc xích, 79 kg thịt dăm bông, 40 kg táo, 75 lít nước mắm, 262 kg nguyên liệu không được kiểm soát thú y để chế biến giò chả và 34 kg nem chua sử dụng nguyên liệu không đảm bảo theo quy định.

Từ nay đến cuối năm, việc giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục được ngành NN&PTNT tập trung đẩy mạnh, nhằm bảo đảm thị trường thực phẩm "sạch" đến người tiêu dùng.

N. O Báo Hà Tĩnh
Đăng ngày: 15/08/2019

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)