Leporinus enyae loài mới được phát hiện

Leporinus enyae
Leporinus enyae.

Leporinus là chi lớn nhất và đa dạng nhất trong họ Anbomidae và bao gồm khoảng 90 loài ở hầu hết Nam Mỹ. Các loài mới được mô tả hàng năm và chi này bao gồm nhiều tổ hợp loài 'ít được biết đến', theo Sidlauskas.

Cả hai loài mới đều tương đối nhỏ - dài khoảng 8-10 inch - mặc dù một số thành viên trong loài có thể đạt được chiều dài hai feet. Các loài nhỏ được bán dưới dạng cá cảnh.

Đối với người ngoài, những loài cá mới này không khác biệt đáng kể so với hai loài đã được thành lập trước đây, Leporinus desmotesLeporinus jatuncochi. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể về hình dáng, màu sắc, số lượng và di truyền, Burns nói.

Sidlauskas cho biết Braxin gần đây đã xây dựng Đập Belo Monte trên sông Xingu thì Leporinus villasboasorum mới được phát hiện. Belo Monte là đập lớn thứ tư trên thế giới và có tiềm năng thay đổi đáng kể môi trường sống ở quy mô lớn.

Những ảnh hưởng của con người như vậy có thể đe dọa các loài cá có sự khác biệt về mặt địa lý và giới hạn trong phạm vi. Tác động của đập Belo Monte đối với Leporinus villasboasorum gần đây vẫn chưa được đánh giá.

Cá cảnh mới được phát hiện lần thứ hai được đặt tên là Leporinus villasboasorum, để vinh danh những nỗ lực tiên phong của anh em Orlando, Cláudio và Leonardo Villas-Bôas cách đây nửa thế kỷ đã bảo vệ đa dạng sinh học của sông Xingu và quyền của người bản địa ở đó.

Lược dịch Oregonstate.edu
Đăng ngày: 12/07/2017