Nghệ An: Công bố mở cảng cá loại II

Cảng cá Lạch Quèn
Cảng cá Lạch Quèn, Nghệ An

Thực hiện Luật Thủy sản năm 2017; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Ngày 25/10/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập Đoàn, tiến hành khảo sát, kiểm tra đánh giá điều kiện thực tế tại Cảng cá Lạch Quèn và Cảng cá Lạch Vạn (tại Quyết định số 654/QĐ-SNN-TS ngày 25/10/2021). Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định số: 4204/QĐ-UBND; 4205/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 về việc công bố mở cảng cá loại II đối với các Cảng cá: Lạch Quèn và Lạch Vạn. cụ thể  như sau:

1. Cảng cá Lạch Quèn (tại Quyết định số 4204/QĐ-UBND)

- Địa chỉ: Xã Tiến Thủy (bắc cảng) và xã Quỳnh Thuận (nam cảng), huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại: 0238.629.5959.

- Vị trí tọa độ của cảng cá:

+ Bắc cảng: 19006’38’’N; 105042’45’’E;

+ Nam cảng: 19006’10’’N; 105042’42’’E.

- Vị trí điểm đầu của luồng: 19005’50’’N; 105042’57’’E; độ sâu luồng vào cảng: -3,2 m; chiều rộng luồng vào cảng: 45 m.

- Chiều dài cầu cảng:             

+ Bắc cảng: 175 m;

+ Nam cảng: 70 m.

- Độ sâu vùng nước đậu tàu: -3,2 m.

- Cỡ, loại tàu cá lớn nhất có thể cập cảng: Chiều dài lớn nhất 35 m.

- Năng lực bốc dỡ hàng hóa: 18.000 tấn/năm.

Lạch Quèn
Cảng cá Lạch Quèn.

2.  Cảng cá Lạch Vạn (tại Quyết định số 4205/QĐ-UBND)

- Địa chỉ: Xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại: 0238.625.8296.

- Vị trí tọa độ của cảng cá: 18059’53’’N; 105036’19’’E.

- Vị trí điểm đầu của luồng: 18058’54’’N; 105036’58’’E; độ sâu luồng vào cảng: -3 m; chiều rộng luồng vào cảng: 40 m.

- Chiều dài cầu cảng: 270 m.

- Độ sâu vùng nước đậu tàu: -3 m.

- Cỡ, loại tàu cá lớn nhất có thể cập cảng: Chiều dài lớn nhất 20 m.

- Năng lực bốc dỡ hàng hóa: 15.000 tấn/năm.

Lạch Vạn
Cảng cá Lạch Vạn.

3. Các dịch vụ nghề cá của cảng cá

- Dịch vụ cầu cảng, bến bãi, bốc xếp, phân loại, thu mua, sơ chế, chế biến bảo quản và vận chuyển thủy sản;

- Cung cấp đá lạnh, cung cấp nước ngọt;

- Dịch vụ cửa hàng, kho lương thực, thực phẩm, ngư cụ, kho đông lạnh.

Thời gian cảng cá bắt đầu hoạt động: Tháng 11 năm 2021.

Bá Phi

Chi cục Thủy sản Nghệ An
Đăng ngày: 24/11/2021

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)