Sản lượng thủy sản nước ngọt ở Hà Tĩnh đạt trên 6.800 tấn/năm

cá rô phi
Nuôi cá rô phi, diêu hồng trong các lồng bè trên sông phát triển tốt tại Hà Tĩnh.

Thời gian qua, nhằm tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, diện tích ao, đầm..., người dân ở nhiều địa phương Hà Tĩnh đã chú trọng phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt, mang lại giá trị kinh tế cao.

Theo đó, toàn tỉnh hiện có trên 4.600 ha nuôi trồng thủy sản nước ngọt, với sản lượng hàng năm đạt trên 6.860 tấn, giá trị sản suất ước đạt 274 tỷ đồng. Nuôi thủy sản nước ngọt đã tận dụng được tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, diện tích ao, hồ, đầm... ở các địa phương.

Đối tượng nuôi chủ yếu trên địa bàn tỉnh là các loài cá truyền thống như: cá mè, cá trôi, cá trắm, cá chép. Nuôi cá nước ngọt truyền thống mức đầu tư thấp, ít dịch bệnh, rủi ro thấp nên hầu hết người nuôi vẫn có lãi từ 30 - 50 triệu đồng/ha. Thị trường tiêu thụ các đối tượng cá truyền thống thường là các địa phương trong tỉnh.

giống cá nước ngọt
Các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống cá nước ngọt quy mô lớn, cần tích cực lựa chọn nguồn giống chất lượng để cung ứng ra thị trường.

Nuôi các đối tượng thủy đặc sản và giống mới như: cá diêu hồng, cá lóc, cá leo, cá rô phi, cá trắm đen, cá chép giòn, tôm càng xanh, ếch, ốc bươu đen... cũng đang được người dân chú trọng phát triển. Các đối tượng này có hình thức nuôi đa dạng như: nuôi thâm canh lồng bè, nuôi bán thâm canh, thâm canh trong ao, nuôi trong bể tròn. Thị trường ngày càng được mở rộng đến các tỉnh thành trong cả nước như: Nghệ An, Hà Nội, Thanh Hóa.... nhờ đó, hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích nuôi được nâng cao.

Theo đánh giá của Chi cục Thủy sản tỉnh (Sở NN&PTNT), mặc dù nuôi trồng nước ngọt của tỉnh những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, diện tích, sản lượng, giá trị kinh tế đều tăng nhưng hình thức nuôi chủ yếu vẫn là quảng canh cải tiến và bán thâm canh, thâm canh vẫn ở quy mô nhỏ; cơ sở hạ tầng vùng sản xuất còn hạn chế; sản xuất chủ yếu vẫn mang tính tự phát, manh mún.

Để lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nước ngọt phát triển bền vững, thời gian tới, các địa phương cần đánh giá cụ thể về tiềm năng, thế mạnh, thực trạng; cần có những chính sách hỗ trợ người nuôi đẩy mạnh đầu tư thâm canh trong sản xuất. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, chuyển giao công nghệ; khuyến cáo đầy đủ về nội dung, thời gian, mùa vụ, dịch bệnh; khuyến khích, áp dụng rộng rãi tiêu chuẩn VietGAP công nghệ nuôi hiện đại theo hướng bền vững. Các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống cá nước ngọt quy mô lớn trên địa bàn tỉnh cần tích cực lựa chọn nguồn giống chất lượng để đáp ứng đủ nhu cầu giống cá nước ngọt thả nuôi cho người dân.

Thái Oanh
Báo Hà Tĩnh
Đăng ngày: 15/07/2022

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc