Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh thuỷ sản

Nuôi trồng thủy sản.
Chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên thủy sản. Ảnh: Tepbac.

Ngày 08/07, UBND tỉnh Đồng Tháp có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) và các địa phương về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên thủy sản.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cần triển khai thực hiện “Kế hoạch quốc gia phòng ,chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thuỷ sản nuôi, giai đoạn 2021 - 2030”.

Đồng thời, yêu cầu ngành nông nghiệp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát môi trường nước và chủ động tổ chức thu mẫu quan trắc tại các nguồn nước có vùng nuôi thuỷ sản trọng điểm nhằm kịp thời cảnh báo, ứng phó với các yếu tố bất lợi, góp phần hạn chế thiệt hại gây ra, hỗ trợ cho việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản. Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch thuỷ sản giống xuất nhập tỉnh, chú trọng kiểm tra, giám sát chủ động, kiểm soát dịch bệnh và chất lượng con giống trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người nuôi các biện pháp phòng bệnh chủ động, giảm thiểu việc sử dụng kháng sinh hoặc sử dụng kháng sinh có trách nhiệm, xử lý môi trường theo các quy định hiện hành. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc xả thải của các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc thực thi các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản.

UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các địa phương cần tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo phòng NN&PTNT, phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, thành phố phối hợp với chính quyền cơ sở chủ động bám sát địa bàn, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, hiện tượng thuỷ sản chết nhiều và chết bất thường, các địa bàn trọng điểm về nuôi trồng thuỷ sản.

Đặc biệt là những nơi bị thiệt hại, dịch bệnh hoặc khu vực có nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi.

Mỹ Lý
Báo Đồng Tháp
Đăng ngày: 09/07/2021

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc