Tàu cá dài từ 15m chỉ được đánh bắt tại vùng khơi

Tàu cá dài từ 15m chỉ được đánh bắt tại vùng khơi
Tàu cá Ninh Thuận. Ảnh: Internet

Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản vừa ban hành có quy định về việc quản lý hoạt động tàu cá trên các vùng biển Việt Nam.

Cụ thể, việc quản lý hoạt động tàu cá đánh bắt nguồn lợi thủy sản trên các vùng biển Việt Nam được quy định như sau:

- Tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên hoạt động tại vùng khơi, không được hoạt động tại vùng ven bờ và vùng lộng.

- Tàu có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m hoạt động tại vùng lộng, không được hoạt động tại vùng khơi và vùng ven bờ.

- Tàu có chiều dài lớn nhất dưới 12m hoạt động tại vùng ven bờ không được hoạt động tại vùng lộng và vùng khơi.

Bên cạnh đó, tàu cá đăng ký tại tỉnh nào thì chỉ được hoạt động tại vùng ven bờ của tỉnh đó; trừ trường hợp có thỏa thuận về hoạt động tàu cá ở vùng ven bờ của UBND hai tỉnh.

Tàu cá Việt Nam phải treo quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở đỉnh cột phía lái, đối với tàu không có cột phía lái thì được treo ở đỉnh cột chính.

Trường hợp tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê tàu cá của nước ngoài phải thực hiện treo cờ của Việt Nam theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực từ 25-4-2019.

T.A Báo Khánh Hòa
Đăng ngày: 20/03/2019
Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios