Tham quan công nghệ trong sản xuất tôm giống

Những công nghệ đang được sử dụng trong sản xuất tôm giống
Tảo là thức ăn chính cho tôm giống ở giai đoạn 3 ngày tuổi.

Từ ngày 27/3 đến nay, Dự án Khu phức hợp sản xuất giống và nuôi tôm công nghệ cao siêu thâm canh tại xã Tân Lập đã bán ra thị trường gần 100 triệu tôm giống chất lượng cao. Cùng tham quan công nghệ sản xuất tôm giống của Tập đoàn Việt - Úc tại đây.

sản xuất giống tôm, tôm giống, nuôi tôm, tôm giống Việt Úc

Sản xuất tảo là một trong những giai đoạn quan trọng trong công nghệ sản xuất tôm giống của Tập đoàn Việt - Úc.

sản xuất giống tôm, tôm giống, nuôi tôm, tôm giống Việt Úc

Soi tảo gốc để kiểm tra chất lượng tảo trước khi nhân giống tảo.

sản xuất giống tôm, tôm giống, nuôi tôm, tôm giống Việt Úc

Công nghệ sản xuất Artemia là một công đoạn đặc biệt quan trọng để sản xuất thức ăn tươi sống cho tôm với nhiều vitamin và các chất cần thiết để kích thích tôm giống bắt mồi.

sản xuất giống tôm, tôm giống, nuôi tôm, tôm giống Việt Úc 

Artemia sau khi nở sẽ được tách vỏ trước khi cho tôm 5 ngày tuổi ăn.

sản xuất giống tôm, tôm giống, nuôi tôm, tôm giống Việt Úc

Trại nuôi post: 1 bể nuôi khoảng 600.000 tôm giống từ post1 đến post12.

sản xuất giống tôm, tôm giống, nuôi tôm, tôm giống Việt Úc

Công đoạn kiểm soát chất lượng tôm giống: Trước khi được bán ra thị trường, toàn bộ tôm giống của Tập đoàn Việt - Úc đều được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng.

sản xuất giống tôm, tôm giống, nuôi tôm, tôm giống Việt Úc

Công đoạn vi sinh: Làm sạch nước bổ sung vi khuẩn vào đường ruột cho tôm.

sản xuất giống tôm, tôm giống, nuôi tôm, tôm giống Việt Úc

Sau khi được kiểm tra chất lượng, tôm giống được đóng gói xuất bán ra thị trường.

sản xuất giống tôm, tôm giống, nuôi tôm, tôm giống Việt Úc

Đếm tôm giống bằng công nghệ hiện đại: Từ ngày 27/3 đến 15/5, các trại sản xuất tôm giống của Tập đoàn Việt - Úc tại xã Tân Lập, huyện Đầm Hà, đã bán ra thị trường gần 100 triệu tôm giống chất lượng cao.

Thái Cảnh Báo Ninh Thuận
Đăng ngày: 22/05/2019