Việt Nam phấn đấu giá trị xuất khẩu tôm càng xanh đạt 100 triệu USD

Tôm càng xanh.
Tôm càng xanh.

Việt Nam hướng tới mục tiêu, đến năm 2025, diện tích nuôi tôm càng xanh đạt 50.000 ha, sản lượng đạt 50.000 tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 100 triệu USD.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa phê duyệt Đề án về phát triển sản xuất và xuất khẩu tôm càng xanh.

Đề án nêu rõ, phấn đấu đến năm 2025 Việt Nam sẽ sản xuất và cung ứng giống tôm càng xanh đảm bảo chất lượng và đủ số lượng từ 2-3 tỷ con giống phục vụ nuôi thương phẩm. Diện tích nuôi tôm càng xanh đạt 50.000 ha, sản lượng đạt 50.000 tấn. Giá trị kim ngạch xuất khẩu (bao gồm xuất khẩu tại chỗ) đạt 100 triệu USD, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu đạt 14,8%/năm.

Để đạt được mục tiêu, Bộ NN&PTNT xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Trong đó, về giống, đầu tư nghiên cứu chọn giống tôm bố mẹ đảm bảo chất lượng, đáp ứng đủ số lượng; tập trung nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ sản xuất giống, phát triển hệ thống sản xuất, cung ứng giống tôm càng xanh tại các tỉnh trọng điểm.

Bên cạnh đó, hình thành được các vùng nuôi tôm càng xanh trọng điểm phù hợp với các vùng sinh thái...

Đặc biệt, vấn đề thị trường được Bộ NN&PTNT quan tâm để tạo điều kiện thuận lợi cho đầu ra của mặt hàng tôm càng xanh. Về thị trường trong nước, nghiên cứu và xác định nhu cầu tiêu thụ, khả năng cung ứng, các kênh tiêu thụ sản phẩm chính. Đồng thời, xây dựng và thực hiện chương trình truyền thông, giới thiệu sản phẩm, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm và vùng cung cấp nguyên liệu. Mở rộng hệ thống thông tin điện tử, cập nhật thông tin về thị trường, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, thương mại tôm càng xanh.

Riêng về xuất khẩu, để mặt hàng tôm càng xanh đạt được giá trị cao, Bộ này sẽ tổ chức nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng, dung lượng thị trường và khả năng cạnh tranh với các nước xuất khẩu tôm càng xanh để quy hoạch và kêu gọi đầu tư phát triển. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác, mở cửa thị trường về mặt kỹ thuật đối với sản phẩm tôm càng xanh sống, tôm ướp đá và tôm đông lạnh đối với một số thị trường tiềm năng như: Trung Quốc, một số nước ASEAN…

Khánh Linh
Thời báo tài chính
Đăng ngày: 06/11/2020

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc