Kỹ thuật tôm

C.V.Tưởng

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản và có bằng quản trị kinh doanh

Mong muốn làm việc Mọi nơi
L.N.Trường

Đại Học

Mong muốn làm việc Miền Trung
T.H.Sang

ĐH Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Miền Nam
H.V.Hưng

Đại học

Mong muốn làm việc Miền Tây (Ưu tiên Cà Mau)
N.T.M.Nhung

Bằng cao đẳng loại khá

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền tây
T.D.H.Nghiệp

Trung Cấp

Mong muốn làm việc Sóc Trăng, Kiên Giang
P.V.Đức

Đại học chính quy chuyên ngành nuôi trồng thủy sản - Trường Đại học Hải Phòng

Mong muốn làm việc Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định
L.V.Thận

Kỹ sư

Mong muốn làm việc Cả nước
D.H.Chưng

Kĩ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Đồng Bằng Sông Cửu Long
L.T.Tương

Cao Đẳng

Mong muốn làm việc Quảng Ngãi đến Quảng Nam
T.C.Hùng

Cao Đẳng Nuôi Trồng Thủy Sản

Mong muốn làm việc Miền Trung, Miền Nam
N.T.H.PHƯƠNG

Kỹ Sư Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền Nam, miền Trung - Việt Nam