Kỹ thuật tôm

N.T.Sol

Trung cấp

Mong muốn làm việc Trà vinh
Nguyễn Minh Duy

Đại học

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền Tây
Ngô Lý Lai

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền Trung và miền Nam
Nguyễn Đức Vỹ Thanh

Kỹ sư thủy sản

Mong muốn làm việc Miền trung Việt Nam
Trần Thị Bích

ĐẠI HỌC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Mong muốn làm việc Vĩnh Châu Sóc Trăng
Mai văn lộc

Cao đẳng

Mong muốn làm việc Thạnh phú, bến tre
Nguyễn Hoàng Vủ

Đại Học

Mong muốn làm việc Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng
Nguyễn Hoàng Vủ

Đại Học Nuôi Trồng Thuỷ Sản

Mong muốn làm việc Cà Mau, Bạc Liêu
NGUYỄN CHÍ ANH

Đại học

Mong muốn làm việc tại nhà
N.T.Sol

Trung cấp

Mong muốn làm việc Trà vinh
Lâm Thành Hiển

Đại học nuôi trồng

Mong muốn làm việc Cà mau - kiên giang - bạc liêu
N.T.Sol

Trung cấp

Mong muốn làm việc Trà vinh