Kỹ thuật tôm

Nguyễn Chi Linh

Tốt nghiệp đại học

Mong muốn làm việc Tại cơ sở
Đặng Văn Khanh

Đại học chính quy ngành Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc ĐBSCL
P.V.Tú

Cao đẳng

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền trung và miền nam
T.N.M.Dương

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Toàn Quốc
D.D.Khanh

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Miền Tây
N.Q.Tấn

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền Trung
V.N.Thông

Đại học

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền tây
N.T.Tuấn

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản (Đại học Nha Trang)

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền Trung
N.T.Việt

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Mọi nơi
T.M.Bảo

Đại học

Mong muốn làm việc ĐBSCL
C.V.Tưởng

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản và có bằng quản trị kinh doanh

Mong muốn làm việc Mọi nơi
L.N.Trường

Đại Học

Mong muốn làm việc Miền Trung