Kỹ thuật tôm

Trương Kỳ Nhiệm

Đại Học

Mong muốn làm việc Cần Thơ - Ca Mau
Lê Việt Tân

Kỹ sư Nuôi Trồng Thủy Sản

Mong muốn làm việc Long An,Tiền Giang
Đoàn Việt Thống

Đại học

Mong muốn làm việc Cà Mau
Huỳnh Thanh Long

Đại Học

Mong muốn làm việc miền nam
P.V.Tuấn

Nuôi trồng Thủy Sản

Mong muốn làm việc Tiền Giang, Bến Tre
L.V.Tân

Đại Học

Mong muốn làm việc Long An
P.T.Trâm

Cao đẳng

Mong muốn làm việc Miền Tây
T.V.Linh

Trung cấp

Mong muốn làm việc Cà Mau
L.V.Minh

Cao đẳng

Mong muốn làm việc Tiền Giang, Bến tre
Lê Bá Minh Trí

Đại học: chuyên ngành nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Miền Trung - miền Nam
Nguyễn Quốc Nam

Tốt nghiệp loại khá chuyên ngành bệnh học thủy sản

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền tây
T.T.H.Trang

cao đẳng nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Tiền Giang, Bến Tre