Kỹ thuật tôm

L.Khang

Đại học Cần Thơ

Mong muốn làm việc Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre....
H.C.Hậu

Kỹ sư Nuôi Trồng Thủy Sản

Mong muốn làm việc Các tỉnh Miền Tây, Duyên Hải Miền Trung
N.D.Mận

Kĩ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Kiên Giang
L.H.Phụng

Kỹ sư

Mong muốn làm việc sóc trăng, bạc liệu, vĩnh châu, trần đề...
T.D.Dàng

Kỹ sư thủy sản

Mong muốn làm việc Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương
N.T.T.Hien

Đại Học Thủy Sản

Mong muốn làm việc Ninh Thuận
N.V.Khanh

Tốt nghiệp đại học

Mong muốn làm việc Cần Thơ