Kỹ thuật tôm

T.A.Thư

Đại Học

Mong muốn làm việc Bạc Liêu, Sóc Trăng
Trần Thị Mỹ Duyên

Đại học Chuyên ngành Đảm bảo chất lượng An toàn thực phẩm

Mong muốn làm việc Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận
Châu Tam Phong

Trung Cấp

Mong muốn làm việc Trà Vinh
Lê Việt Tân

Đại Học Cần Thơ

Mong muốn làm việc Long An hoặc Tiền Giang.
Lăng Chí Thảo

Trung cấp nuôi trồng thuỷ sản

Mong muốn làm việc Bạc Liêu
Nguyễn Thị Bích Tuyền

Đại học

Mong muốn làm việc Bến Tre
Dương Duy Khanh

Chuyên ngành bệnh học thủy sản khóa 35 Đại học Cần Thơ

Mong muốn làm việc Các tỉnh có nuôi tôm thẻ
Lê Việt Tân

Đại Học

Mong muốn làm việc Long An
K.T.Nam

Cao đẳng NTTS

Mong muốn làm việc Cần thơ, sóc trăng
Tạ Minh Hiển

Đại Học

Mong muốn làm việc TP. Hồ Chí Minh
Phạm Hoàng Nho

Cao đẳng

Mong muốn làm việc Miền nam
P.T.Tính

đại học

Mong muốn làm việc TP.Hồ Chí Minh