N.T.Hy

Kỹ sư ntts

Mong muốn làm việc Bến tre,vĩnh long đồng tháp...
N.T.Luc

Đại Học

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền tây
N.T.Lực

Đại Học Nha Trang

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền tây
Trần hoàng thiện

Đại học chuyên ngành thủy sản

Mong muốn làm việc Miền tây
Lê Trọng Nghĩa

Đại học

Mong muốn làm việc Tiền Giang
L.T.Q.Tạo

Thạc sĩ nuôi trồng thuỷ sản

Mong muốn làm việc Thành phố Hồ Chí Minh
Trần Phương

Cao đẳng

Mong muốn làm việc Cà mau
L.C.Cường

Cao đẳng

Mong muốn làm việc Cà mau
Cao Hoài Lam

Tốt nghiệp cao đẵng

Mong muốn làm việc Cà mau
Trần Đăng Khoa

Tốt Nghiệp Cao Đẳng

Mong muốn làm việc Môi trường làm việc tốt
Đỗ Quang Thương

Tốt nghiệp ngành Kinh tế - Quản lý nuôi trồng thủy sản tại Đại học Nông Lâm

Mong muốn làm việc Đồng bằng sông Cửu Long