Giá cá tra thấp kỉ lục trong 10 năm qua, chưa có dấu hiệu phục hồi

Cá tra
Giá cá tra hiện thấp nhất trong 10 năm qua.

Giá cá tra hiện thấp nhất trong 10 năm qua, người nuôi đang lỗ từ 3.500-5.000 đồng/kg. Nuôi cá tra đang gặp khó khăn và chưa có dấu hiệu phục hồi.

Theo Tổng cục Thống kê, nuôi cá tra đang gặp khó khăn và chưa có dấu hiệu phục hồi, giá cá tra hiện thấp nhất trong 10 năm qua, người nuôi đang lỗ từ 3.500-5.000 đồng/kg. 

Bên cạnh đó, ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới thị trường tiêu thụ cũng tác động đến tâm lý chờ đợi để thả nuôi mới. Sản lượng cá tra trong tháng Hai ước tính đạt 83,1 nghìn tấn, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình nuôi cá tra tại một số địa phương nuôi như An Giang đạt 25,4 nghìn tấn, giảm 4,4%; Bến Tre đạt 12,5 nghìn tấn, giảm 7,2%; chỉ có Đồng Tháp đạt 35 nghìn tấn, tăng 4%. 

Tháng Hai cũng là thời điểm người nuôi tôm đang vệ sinh ao để chuẩn bị vụ thả nuôi mới. Sản lượng tôm sú ước tính đạt 13,2 nghìn tấn, tương đương cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm thẻ chân trắng ước tính đạt 18,1 nghìn tấn, giảm 0,5%.

Tổng cục Thống kê cho biết, sản lượng thủy sản tháng Hai ước tính đạt 501,9 nghìn tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó sản lượng cá tăng, đạt 379 nghìn tấn; sản lượng tôm giảm, đạt 42,1 nghìn tấn; thủy sản khác tăng, đạt 80,8 nghìn tấn.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 240,4 nghìn tấn, tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng cá tăng, sản lượng tôm giảm.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng Hai ước tính đạt 261,5 nghìn tấn, tăng so với cùng kỳ năm trước, bao gồm sản lượng cá, tôm và thủy hải sản khác đều tăng. Sản lượng thủy sản khai thác biển tăng, đạt 247,8 nghìn tấn.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2020, sản lượng thủy sản ước tính đạt 1.004,2 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó sản lượng nuôi trồng tăng, đạt 500,3 nghìn tấn; sản lượng khai thác tăng, đạt 503,9 nghìn tấn.

Huyền Trang Thế giới tiếp thị
Đăng ngày: 02/03/2020