Giá trị nhập khẩu tôm đông lạnh của Mỹ trong năm 2013 tăng

tôm ddoog lạnh
Tôm đông lạnh

Mặc dù khối lượng nhập khẩu tôm đông lạnh của Mỹ trong năm 2013 giảm 4,9% nhưng giá trị nhập khẩu trong năm lại tăng 18,7% so với năm 2012 do giá tăng cao.

Theo số liệu của Cơ quan quản lý Nghề cá Biển Quốc gia Mỹ (NMFS) và Hải quan Mỹ, trong tháng 12/2013, Mỹ đã nhập khẩu 46.557 tấn tôm dạng nguyên liệu, HLSO và HOSO đông lạnh, trị giá 594 triệu USD CIF. Trong đó, Mỹ La tinh chiếm 21%, ASEAN 74% và 5% đến từ các nước thứ 3.

Khối lượng nhập khẩu tôm đông lạnh từ các nước tháng 12/2013, tấn

Xuất xứ

Tháng 12/2013

Thị phần

Tháng 12/2012

Thị phần

So với tháng 12/2012

Thái Lan

7.269

16%

14.004

27,1%

-48%

Inđônêxia

7.003

15%

6.562

12,7%

7%

Êcuađo

5.529

12%

7.332

14,2%

-25%

Trung Quốc

3.843

8%

3.734

7,2%

3%

Việt Nam

6.702

14%

3.668

7,1%

83%

Mêhicô

1.746

4%

1.975

3,8%

-12%

Ấn Độ

8.583

18%

7.309

14,1%

17%

Malaixa

870

1,9%

2.161

4,2%

-60%

Bănglađét

193

0,4%

215

0,4%

-10%

Guyana

642

1,4%

517

1,00%

24%

Honđurát

994

2,0%

1.355

319%

3%

Pêru

471

1,0%

636

1,2%

-26%

Nicaragoa

231

0,5%

667

1,3%

-65%

Vênêzuela

254

0,5%

298

0,6%

-15%

42 nước khác

2.227

5%

1.246

2,4%

79%

Tổng cộng

46.557

100%

51.679

100%

-9.9%

Trong năm 2013, nhập khẩu tôm đạt 507.383 tấn, trị giá gần 5,297 tỉ USD CIF, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, Mỹ La tinh chiếm 25%, ASEAN 70% và 5% đến từ các nước thứ 3.

Nhập khẩu các sản phẩm giá trị gia tăng chiếm khoảng 61,2% lượng nhập khẩu, tăng so với 59,8% của năm 2012.

Khối lượng nhập khẩu tôm đông lạnh từ các nước trong năm 2013, tấn

Xuất xứ

Năm 2013

Thị phần

Năm 2012

So với cùng kỳ

Thái Lan

83.600

16,5%

135.557

-38%

Inđônêxia

81.098

16,0%

74.077

9%

Êcuađo

74.416

14,7%

81.403

-9%

Trung Quốc

32.461

6,4%

35.608

-9%

Việt Nam

59.534

11,7%

40.875

46%

Mêhicô

18.487

3,6%

26.292

-30%

Ấn Độ

94.211

18,6%

65.961

43%

Malaixa

10.286

2,0%

23.475

-56%

Bănglađét

3.569

0,7%

2.699

32%

Guyana

8.734

1,7%

8.979

-3%

Honđurát

8.532

1,7%

9.109

-6%

Pêru

8.995

1,8%

8.383

7%

Nicaragoa

3.203

0,6%

4.677

-32%

Vênêzuela

2.066

0,4%

2.635

-22%

41 nước khác

18.191

3,6%

13.990

30%

Total

507.383

100%

533.720

-4,9%

Trong năm 2013, Ấn Độ và Việt Nam là có có thị phần tăng trưởng nhanh nhất 43% và 46%. Thái Lan và Malaixia là những thị trường sụt giảm mạnh.
Vietfish/Fis
Đăng ngày: 24/02/2014

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc