Hội nghị đối thoại bàn tròn tham vấn sửa đổi, bổ sung Luật Thủy sản Việt Nam năm 2003

hội nghị bàn tròn
Ông Nguyễn Huy Điền - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản và ông Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc ICMP đồng chủ trì hội nghị

Ngày 04/12/2015, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Tổng cục Thủy sản) và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ)/Chương trình Quản lý tổng hợp ven bờ (ICMP) đã tổ chức sự kiện “Đối thoại bàn tròn về bổ sung, sửa đổi Luật Thủy sản năm 2003” nhằm mục đích thảo luận và lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực thủy sản về việc bổ sung sửa đổi Luật Thủy sản năm 2003. Ông Nguyễn Huy Điền - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản và ông Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc ICMP đồng chủ trì hội nghị. Tham dự đối thoại có đại diện các Bộ, các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, các Viện nghiên cứu, các Trường đại học, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các chuyên gia và đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp trong ngành thủy sản.

Là một trong những ngành có sức tăng trưởng nhanh, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp của cả nước, thủy sản Việt Nam trong những năm vừa qua đã có những bước phát triển vượt bậc, trong đó Luật Thủy sản năm 2003 đóng một vai trò quan trọng. Tuy nhiên, cùng với những thay đổi lớn của tình hình kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế, Luật Thủy sản 2003 đã bộc lộ nhiều thiếu sót và cả những điểm không còn phù hợp với tình hình mới. Do đó, nhu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Thủy sản cho phù hợp với bối cảnh mới trở nên ngày càng cấp thiết. Sau khi nghe các báo cáo được trình bày, hội nghị đã chia thành 5 nhóm vấn đề chính bao gồm: nhóm Khai thác thủy sản, nhóm Nuôi trồng thủy sản, nhóm Chế biến – Thương mại, nhóm Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản và nhóm Các vấn đề chung để thảo luận.

Bế mạc phiên đối thoại, các đại biểu đã nhất trí với các góp ý được các nhóm thảo luận đưa ra, yêu cầu ban soạn thảo tiếp thu, tổng hợp các ý kiến và xem xét đưa vào dự thảo Luật Thủy sản sửa đổi. Ngoài ra, phiên đối thoại này sẽ là bước khởi đầu cho một loạt các hoạt động lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Thủy sản 2003 trong thời gian tới. Ban soạn thảo cũng hy vọng nhận được nhiều đóng góp của các bên liên quan để có thể đưa ra bộ luật có sức sống lâu bền và có tầm bao quát tốt hơn trong tương lai.

Hương Trà
Fistenet, 07/12/2015
Đăng ngày: 08/12/2015

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc