Móng Cái: Phát huy thế mạnh kinh tế thủy sản

Móng Cái: Phát huy thế mạnh kinh tế thủy sản
Khu nuôi tôm của gia đình ông Hoàng Văn Trình thuộc vùng nuôi thủy sản tập trung thôn Nam, xã Vạn Ninh.

TP Móng Cái có trên 50km bờ biển, trên 6.000ha đất bãi triều, hơn 2.700ha ao, đầm nuôi trồng thủy sản (NTTS). Nguồn lợi thủy sản tự nhiên và nuôi trồng phong phú, giá trị, có thị trường tiêu thụ sản phẩm thuận lợi… là lợi thế quan trọng cho việc phát triển ngành thủy sản của địa phương.

Xác định nuôi trồng và đánh bắt thủy sản là một trong những thế mạnh của địa phương, thời gian qua, TP Móng Cái đã tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước về quy hoạch đối với lĩnh vực thủy sản. Đẩy mạnh việc thu hút nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế vào NTTS. Nhất là tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật các vùng NTTS tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho công tác quản lý và tổ chức sản xuất hiệu quả, bền vững tại các vùng nuôi.

Hiện nay, tại 11/12 vùng NTTS tập trung ở Móng Cái, người nuôi tôm đã tự đầu tư xây dựng các hệ thống đường, điện, kênh mương, ao, đầm nuôi với một số công nghệ nuôi tiên tiến, như: Hệ thống bờ, đáy ao lót bạt, ao nuôi tôm vụ đông có mái che, máy bắn thức ăn, nuôi vi sinh, hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi, nuôi tuần hoàn nước, hệ thống thu gom, xử lý phân tôm...

thủy sản Quảng Ninh, nuôi tôm, nuôi cá, thủy sản, vùng nuôi thủy sản

Nuôi tôm theo quy trình VietGAP tại cơ sở nuôi tôm của gia đình ông Bùi Ngọc Liêm (khu 9, phường Hải Hòa).

Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đạt nhiều kết quả, Móng Cái trở thành một trong những vùng NTTS tập trung lớn của tỉnh. Để hạn chế tình hình dịch bệnh, TP Móng Cái đang phối hợp với các ngành chức năng, cơ quan chuyên môn về thủy sản kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh và tập huấn khoa học kỹ thuật, khuyến cáo người nuôi các biện pháp kỹ thuật cần thiết để phòng chống dịch bệnh. Công tác quan trắc môi trường, phòng chống dịch bệnh thủy sản được duy trì thường xuyên. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh vật tư, thuốc thú y phục vụ cho ngành Thủy sản được tăng cường, đảm bảo theo đúng quy định.

Năm 2018, tổng diện tích NTTS của thành phố đạt 1.790ha. Tổng sản lượng thủy sản đạt 19.565 tấn, tăng 4% so với năm 2017 (trong đó sản lượng khai thác đạt 8.630 tấn, tăng 9%, sản lượng nuôi trồng đạt 10.935 tấn, tăng 1%). Giá trị sản xuất ngành Thủy sản đạt gần 860 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2017.

Song song với đó, việc nâng cao năng lực khai thác, đánh bắt hải sản cũng được quan tâm. Hiện toàn thành phố có 1.269 tàu thuyền đánh bắt thủy, hải sản với tổng công suất là 33.987CV, trong đó: Tàu cá có công suất từ 20CV đến < 90CV là 805 chiếc, tàu cá có công suất >90CV là 29 chiếc. Móng Cái cũng tích cực tăng cường quản lý tàu cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý sản xuất giống, nuôi trồng, khai thác, thu mua và dịch vụ hậu cần nghề cá đảm bảo VSATTP.

Các xã, phường ven biển thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến người dân trên địa bàn các nội dung quy định về các nghề cấm khai thác thủy sản của Nhà nước bằng hình thức phát thanh trên hệ thống loa phát thanh tại các nhà văn hóa xã, phường. Năm 2018, thành phố đã tổ chức 2 điểm cho cán bộ, nhân dân tham gia thả giống phóng sinh, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản với 123.000 con giống các loại. Các ngành chức năng đã xử lý 198 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính trên 510 triệu đồng, bán phát mại hàng hóa tịch thu gần 94 triệu đồng...

thủy sản Quảng Ninh, nuôi tôm, nuôi cá, thủy sản, vùng nuôi thủy sản, đánh bắt thủy sản

CBCS Đồn Biên phòng Trà Cổ lập biên bản đối với các chủ phương tiện khai thác thủy sản trái phép.

TP Móng Cái đang tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện Quy hoạch vùng NTTS tập trung trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, mục tiêu đến năm 2020, tổng diện tích nuôi trồng đạt trên 2.278ha; tổng sản lượng NTTS tại các vùng tập trung đạt gần 12.000 tấn. Cụ thể, năm 2019 phấn đấu sản lượng nuôi trồng đạt 11.000 tấn. Tổng diện tích NTTS đạt 1.909ha.

Hiện thành phố đã hoàn thành bàn giao cắm mốc hiện trường cho 10/10 xã, phường quản lý, ban hành quy chế quản lý các vùng NTTS tập trung. Thành lập các tổ quản lý cộng đồng tại các vùng NTTS tập trung. Đẩy mạnh triển khai tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật các vùng NTTS tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho công tác quản lý và tổ chức sản xuất hiệu quả, bền vững tại các vùng nuôi.

Thiết lập cơ chế mở nhằm đẩy mạnh đầu tư NTTS theo mô hình hợp tác công - tư (PPP); hỗ trợ tư nhân vay vốn thông qua tín dụng ưu đãi để đầu tư NTTS theo hướng thâm canh, siêu thâm canh; tạo điều kiện để các doanh nghiệp tư nhân đầu tư phát triển nuôi theo mô hình nuôi công nghệ cao. Chuyển đổi mạnh cơ cấu nuôi phù hợp với tiềm năng lợi thế của từng vùng sinh thái, ưu tiên phát triển tại các vùng trong đê...

Thái Cảnh
Báo Quảng Ninh
Đăng ngày: 10/01/2019

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc