Quảng Trị công bố nước biển an toàn để tắm và dùng nuôi thủy sản

nuoc bien Quảng Trị
Cơ quan chức năng công bố nước biển Quảng Trị an toàn sử dụng.

Qua phân tích, 15/17 mẫu nước biển ven bờ, Sở TN - MT kết luận, tất cả các chỉ tiêu phân tích tại 15 vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị vừa thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Quảng Trị sau khi xảy ra hiện tượng cá chết bất thường hàng loạt ven biển Bắc Trung bộ. Kết quả cho thấy 15/17 mẫu nước đạt Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước biển, hoàn toàn có thể tắm biển và sử dụng để nuôi trồng thủy sản.

Theo đó, ngày 20/4, Trung tâm quan trắc Sở TN- MT tỉnh Quảng Trị tiến hành lấy 2 mẫu nước biển ven bờ. Tiếp đó, ngày 27/4, Trung tâm lấy thêm 15 mẫu nước ven bờ để phân tích. Các thông số qua trắc là nhóm kim loại nặng trong nước biển, hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ và hóa chất trừ diệt cỏ.

Qua phân tích, 15/17 mẫu nước biển ven bờ, Sở TN - MT tỉnh Quảng Trị kết luận, tất cả các chỉ tiêu phân tích tại 15 vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước biển. Chất lượng nước biển ven bờ tại thời điểm quan trắc đảm bảo cho mục đích nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh bãi biển và các hoạt động thể thao dưới nước.

Ông Nguyễn Trường Khoa, Phó Giám đốc Sở TN - MT tỉnh Quảng Trị cho biết: “Trung tâm quan trắc của sở lấy mẫu nước biển kiểm tra, trong đó có 2 mẫu gửi đi Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 tại Đà Nẵng. Tất cả những mẫu đi kiểm tra không có vấn đề gì, chất lượng nước đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Nam, đảm bảo cho nuôi trồng và du lịch”./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
VOV, 30/04/2016
Đăng ngày: 01/05/2016

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc