Tăng cường sức đề kháng của tôm với WSSV nhờ probiotics từ Bacillus PC465

Tăng cường sức đề kháng của tôm với virus nhờ probiotics từ Bacillus PC465
Bacillus PC465 tăng cường sức đề kháng của tôm đối với hội chứng đốm trắng (WSSV)

Một nghiên cứu có bổ sung vi khuẩn Bacillus PC465 của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy khả năng thúc đẩy tăng trọng và tăng cường sức đề kháng của tôm đối với hội chứng đốm trắng.

Thí nghiệm

Nghiên cứu này đã tiến hành thử nghiệm cho ăn 30 ngày và thử nghiệm 20 ngày sau đó để xác định tác động của probiotic Bacillus PC465 đối với sự phát triển, tình trạng sức khoẻ và khả năng đề kháng bệnh của tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei.  Mẫu tôm được cho ăn với ba chế độ ăn có chứa các liều probiotic khác nhau : 0 (đối chứng), 107 và 109 CFU/g.

Kết quả

Bổ sung probiotic làm tăng đáng kể sự sống sót của tôm (p <0,05). Ảnh hưởng của 109 CFU/g probiotic Bacillus PC465 đối với tốc độ tăng trưởng của tôm cao hơn 107 CFU/g. So với nhóm chứng, các hoạt động của các enzyme tiêu hóa, như amylase, protease, và lipase ở ruột giữa tôm tăng đáng kể ở nhóm nuôi probiotic vào ngày 15 và 30, ngoại trừ lipase vào ngày 30. Ảnh hưởng của 109 CFU/g  đối với hoạt động của enzym cũng lớn hơn nhóm tôm bổ sung 107 CFU/g.

Bacillus PC465, probiotics Bacillus PC465 với tôm, probiotics trên tôm

Quan sát kính hiển vi điện tử cho thấy nếp gấp và các khe nở lớn trên bề mặt bên trong của ruột giữa và số nếp gấp tăng lên đáng kể sau khi dùng probiotic. Việc bổ sung  probiotic Bacillus PC465 có ý nghĩa đáng kể (p <0,05) đã làm tăng sự phiên mã của penaeidin 3a (Pen-3a), peroxinectin, lectin 3 loại C (Lec-3) và thioredoxin (Trx) ở bạch cầu của tôm L. vannamei.

Tương tự như vậy bổ sung probiotic đã làm tăng sự phiên mã hemocyanin trong gan tụy của tôm thẻ chân trắng. Việc bổ sung probiotic vào thức ăn cũng làm tăng đáng kể phiên mã của prolnoloxidase (proPO) nhưng giảm sự phiên mã của crustin trong các hemocytes. Số lượng loài và sinh khối của vi khuẩn Bacillus ở ruột giữa ở nhóm bổ sung probiotic cũng cao hơn so với nhóm đối chứng.

Trong hai trường hợp nhiễm WSSV, sự gia tăng trọng lượng, tỷ lệ sống sót, và các bản sao của WSSV trong mang của tôm điều trị probiotic có sự khác biệt đáng kể so với nhóm đối chứng (p <0,05). Việc bảo vệ tương đối hiệu quả liên quan đến việc cho ăn có bổ sung probiotic Bacillus PC465.

Kết luận

Các kết quả cho thấy nuôi có bổ sung vi khuẩn Bacillus PC465 cải thiện hiệu quả sinh trưởng, tỷ lệ sống, khả năng tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng của tôm chân trắng. Bổ sung probiotic cũng làm tăng cấu trúc vi sinh vật trong ruột, tăng cường tình trạng miễn dịch của tôm và bảo vệ chống lại nhiễm virus. 

TRỊ THỦY Lược dịch
Đăng ngày: 30/10/2017

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc