Thả 400 nghìn con cá tra giống ra môi trường

tha ca tra giong
Cán bộ trung tâm thả cá tra giống ra môi trường.

áng 1-10, Trung tâm Giống thủy sản Quảng Nam đã tổ chức thả 400 nghìn con cá tra giống ra môi trường. Trong đó, số cá tra giống thả nhiều nhất ở các sông: Vu Gia (huyện Đại Lộc) – 200 nghìn con, Bà Rén (huyện Quế Sơn) – 75 nghìn con, Thu Bồn (Duy Xuyên) – 75 nghìn con, Tam Kỳ - 50 nghìn con.

Số cá tra giống thả lần này được Trung tâm Giống thủy sản Quảng Nam thuần hóa giống bố mẹ từ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cho sinh sản tại cơ sở nuôi trồng của trung tâm cách đây ba tháng.

Theo đó, giống cá tra có giá trị kinh tế cao, nhưng không có phân bố tự nhiên trên các sông ở Quảng Nam, nên trung tâm thả cá tra giống ra môi trường lần này với mục đích thử nghiệm, chọn lọc tự nhiên, nhằm lưu giữ nguồn gien; đồng thời góp phần bổ sung nguồn lợi thủy sản phong phú trên các sông trên địa bàn tỉnh.

QUỐC VIỆT
Báo Nhân Dân
Đăng ngày: 02/10/2013

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc