Thái Bình: Chuẩn bị cá giống cho mùa vụ nuôi thủy sản năm 2019

Thái Bình: Chuẩn bị cá giống cho mùa vụ nuôi thủy sản năm 2019
Nuôi cá Thái Bình

Trung tâm Khuyến nông Thái Bình hiện có 2 cơ sở sản xuất giống thủy sản nước ngọt, năm 2018 trung tâm đã sản xuất được tổng số 50,45 triệu con cá bột và 10,81 triệu con giống các loài. Trung tâm sản xuất ra Cá giống không chỉ cung cấp đủ cho nhu cầu nuôi trong tỉnh mà còn cung cấp cho các tỉnh khác trong cả nước.

Để đạt hiệu quả cao trong nuôi trồng thủy sản nước ngọt trong tỉnh, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình đã tập trung chỉ đạo hoạt động sản xuất và cung ứng giống, đảm bảo chất lượng, đúng mùa vụ, với giá cả hợp lý. 

    Trung tâm Khuyến nông Thái Bình hiện có 2 cơ sở sản xuất giống thủy sản nước ngọt, năm 2018 trung tâm đã sản xuất được tổng số 50,45 triệu con cá bột và 10,81 triệu con giống các loài. Trung tâm sản xuất ra Cá giống không chỉ cung cấp đủ cho nhu cầu nuôi trong tỉnh mà còn cung cấp cho các tỉnh khác trong cả nước.

     Năm 2019 trên cơ sở điều kiện hạ tầng vừa được cải tạo, nâng cấp, tích cực áp dụng các chỉ tiêu kỹ thuật vào sản xuất, dự kiến năm 2019 sẽ cung cấp được 83,67 triệu con giống các loại. Giống thuỷ sản nước ngọt cho bà con nông dân bao gồm:

     - Cá bột các loài dự kiến 70 triệu con (Cá Chép: 27 triệu con; cá Trắm cỏ: 9 triệu con; cá Mè Trắng: 2 triệu con; cá Trôi Mrigan: 5 triệu con; cá Rô Hu: 2 triệu con; cá Rophi: 25 triệu con)

     - Cá giống các loài dự kiến 13,67 triệu con (Cá Rophi 21 ngày tuổi: 11,60 triệu con; cá Rophi giống: 1.07 triệu con; cá truyền thống: 1 triệu con)

     Ngoài ra, Trung tâm còn lưu giữ được một số loài cá giống qua đông để phục vụ phong trào nuôi như: Cá Chim trắng, cá Rophi, cá Trắm đen, một số loài cá truyền thống các loại. Dự kiến đầu năm 2019 khi thời tiết cho phép Trung tâm sẽ cung ứng cá giống phục vụ phong trào nuôi.

Nguyễn Ngọc Thiện
TTKN Thái Bình
Đăng ngày: 10/01/2019

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc