Thế giới tiêu thụ thủy sản nuôi nhiều hơn thủy sản khai thác

thủy sản

Báo cáo Triển vọng Nông nghiệp 2013 – 2022 của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo tiêu thụ thủy sản sẽ tăng trưởng mạnh trong thập kỷ tới. Tiêu thụ bình quân tăng từ 8,6 kg/người trong giai đoạn 2010 – 2012 lên 9,3 kg/người năm 2022, trong đó cá nuôi chiếm 53%.

Tiêu thụ thủy sản nuôi sẽ nhiều hơn thủy sản khai thác vào năm 2015. Sản lượng thủy sản tăng ở tất cả các châu lục, đặc biệt là Châu Phi, và tăng nhanh tại Châu Đại dương và Châu Á.

Tiêu thụ bột cá và dầu cá phụ thuộc vào mức tăng trưởng của nghề cá. Dự đoán năm 2022, sản lượng thủy sản đạt 181 triệu tấn, tăng 18% so với giai đoạn 2010 – 2012. Thủy sản nuôi tăng 35% từ 63 triệu tấn năm 2010 – 2012 lên 85 triệu tấn năm 2022, trong khi sản lượng khai thác chỉ tăng 5%.

Tốc độ tăng trưởng ngành thủy sản giảm từ 6% trong thập kỷ trước xuống còn 2,4%/năm do tăng giá thức ăn thủy sản, chí phí cho năng lượng và ngư trường giảm sút.

Theo FAO và OECD, năm 2022 nuôi trồng thủy sản sẽ chiếm tới 47% sản lượng thủy sản toàn cầu. Tỷ lệ này trong giai đoạn 2010 – 2012 là 41%.

Fis.com
Đăng ngày: 02/07/2013

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc