Tư vấn thức ăn chuyên biệt dành cho cá biển từ “Anh Ba Chuẩn”

tư vấn thức ăn

Bên cạnh môi trường nước, thức ăn tác động không nhỏ đến năng suất nuôi trồng của người nuôi. Thông thường, đối với cá biển, người dân vẫn lựa chọn cá tạp là nguồn thức ăn chính cho cá. Tuy nhiên, nguồn cung không ổn định, thành phần dinh dưỡng còn nhiều hạn chế, dễ gây ô nhiễm và dịch bệnh… là những yếu điểm của hình thức cho ăn này. Để đạt được nâng suất cá cao, bà con cần có những loại thức ăn chuyên biệt dành riêng cho cá biển ở từng giai đoạn khác nhau.

tư vấn thức ăn cá biển anh ba chuẩn anh ba chuẩn
Ocialis
Đăng ngày: 09/08/2019

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)