Vĩnh Long: Phát triển vùng nuôi lươn thâm canh đảm bảo an toàn thực phẩm

nuôi lươn
Mô hình nuôi lươn trong vùng dự án

Với mục tiêu xây dựng và phát triển vùng nuôi lươn thâm canh đảm bảo an toàn thực phẩm để cung cấp sản phẩm cho thị trường trong và ngoài tỉnh, gắn kết chặt chẽ sản xuất và tiêu thụ, giúp người dân an tâm phát triển sản xuất, Trung tâm Khuyến nông (TTKN) Vĩnh Long đã xây dựng và thực hiện dự án “Hỗ trợ xây dựng vùng nuôi lươn thâm canh an toàn thực phẩm gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019- 2020”.

Theo kế hoạch của dự án, giai đoạn 2019 – 2020, TTKN Vĩnh Long triển khai thực hiện xây dựng 04 vùng nuôi lươn thâm canh theo hướng an toàn thực phẩm (ATTP) gồm 64 điểm mô hình (hộ) nuôi với quy mô tổng diện tích nuôi 896 m2 (diện tích bể nuôi 14 m2/mô hình, con giống có kích cỡ từ 200-300 con/kg, bình quân 250 con/m2 x 14 m2 = 3.500 con) với phương thức nuôi lươn không bùn trong bể lót bạt. Đồng thời vận động thành lập 04 tổ hợp tác/nhóm liên kết nuôi lươn ATTP.

Năm 2019, TTKN Vĩnh Long thực hiện được 02 vùng nuôi lươn với 10 điểm mô hình tại Phường 5, Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long. Bước đầu cho thấy, người dân tại 02 vùng nuôi lươn tại Phường 5 và Phường 8, TP Vĩnh Long rất phấn khởi vì hiệu quả kinh tế từ mô hình mang lại khá cao. Mô hình thực hiện theo phương thức nuôi lươn không bùn thể hiện nhiều ưu điểm so với cách nuôi truyền thống: chi phí thấp hơn; việc quản lý, chăm sóc, theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển của lươn thuận tiện hơn; môi trường nuôi tốt hơn, bệnh hại lươn ít phát sinh. Sau thời gian nuôi 8 tháng, tỷ lệ sống đạt trên 80%, lươn đạt trọng lượng từ 5-12 con/kg, một vài hộ nuôi đạt hiệu quả, lươn có trọng lượng bình quân 5 con/kg và đã xuất bán với chất lượng lươn đạt an toàn, không có kháng sinh. Giá bán hiện tại 180.000 đồng/kg, trừ vốn đầu tư ban đầu khoảng 40 triệu đồng, tại mỗi điểm mô hình nông dân thu được lợi nhuận từ 60 - 70 triệu đồng.

Bên cạnh đó, TTKN đã hỗ trợ người dân thành lập 02 tổ hợp tác với mục đích liên kết sản xuất giữa các hộ nuôi để tập trung được số lượng lớn sản phẩm, đạt chất lượng cao trên thị trường để hợp đồng cung cấp sản phẩm cho các đơn vị tiêu thụ, cũng như kết nối với các công ty, doanh nghiệp, cung cấp con giống, thức ăn với giá ưu đãi cho tổ hợp tác nhằm giảm giá thành sản xuất, sử dụng con giống, thức ăn đạt chất lượng.

Phan Mai A Đam
Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long
Đăng ngày: 31/07/2020

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc