Cấp mã số nhận diện ao nuôi cá tra đạt gần 100% diện tích

Cấp mã số nhận diện ao nuôi cá tra đạt gần 100% diện tích
Một cơ sở sản xuất và cung ứng cá tra giống cho người nuôi ở trong và ngoài tỉnh

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Đồng Tháp, tổng diện tích thả nuôi cá tra trên địa bàn là 2.450ha có gắn kết sản xuất và tiêu thụ trong chuỗi giá trị cá tra.

Toàn tỉnh có 20 doanh nghiệp nuôi cá tra xuất khẩu với diện tích gần 970ha và 1.564 cơ sở sản xuất và cung ứng giống thủy sản.

Cũng theo ngành nông nghiệp tỉnh, các vùng nuôi cá tra được tổ chức và quản lý chặt chẽ theo quy trình quản lý chất lượng, trong đó đã cấp mã số nhận diện ao nuôi cá tra thương phẩm cho gần 100% diện tích nuôi, có khoảng 60% diện tích thả nuôi áp dụng các tiêu chuẩn GAP quốc tế và tương đương.

Việc sản xuất và chế biến cá tra phát triển nhiều sản phẩm giá trị gia tăng, chế biến bột cá làm thức ăn chăn nuôi từ phế phẩm chế biến cá tra. Nhìn chung, mặc dù sản xuất cá tra còn nhiều khó khăn trong xuất khẩu, nhưng việc sản xuất, chế biến và tiêu thụ cá tra của tỉnh vẫn duy trì phát triển đạt gần 900 triệu USD, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Dũng Chinh
Báo Đồng Tháp
Đăng ngày: 22/08/2019

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc