Kỹ thuật mới tăng khả năng sống của trai ngọc sau khi cấy hạt nhân

Kỹ thuật mới tăng khả năng sống của trai ngọc sau khi cấy hạt nhân
Phức hợp Niken tổng hợp tăng khả năng sống của trai ngọc sau khi cấy hạt nhân

Phức hợp niken có thể hứa hẹn trong việc chữa lành vết thương sau khi cấy nhân, thúc đẩy bài tiết xà cừ và tăng khả năng miễn dịch của trai ngọc, do đó cuối cùng nâng cao năng suất và chất lượng của ngọc trai.

Trong ngành công nghiệp nuôi ngọc trai, việc cấy hạt nhân là một bước quan trọng trong quá trình sản xuất. Việc cấy mầm của hạt nhân và lớp vỏ tạo thành một vết thương và gây ra sự căng thẳng ảnh hưởng không chỉ đến tỷ lệ sống sót của trai ngọc mà còn cả chất lượng của ngọc trai được sản xuất.

Nghiên cứu này của các nhà khoa học Trung Quốc đề xuất phức hợp niciimidazole-dicarboxylic acid nickel có thể có tiềm năng hỗ trợ quá trình làm lành vết thương cho trai ngọc khi cấy hạt nhân. Mức độ độc hại của phức hợp đối với trai ngọc (Pinctada martensii) đã được kiểm tra trong một nghiên cứu trong 90 giờ phơi nhiễm.

Kết quả

Nồng độ an toàn của phức hợp niken xác định bằng phân tích là 0,916 mg/L và 0,471 mg/L đối với các nghiệm thức 72 giờ và 96 giờ. Hoạt tính phosphatase kiềm (ALP) ở các vùng khác nhau của những con trai ngọc được xử lý, cùng với các chỉ số sinh hóa máu có liên quan, được đo trong khoảng thời gian 90 ngày để dự đoán tác động tiềm ẩn của phức hợp niken trên việc làm lành vết thương.

cấy nhân ngọc trai, tăng tỉ lệ cấy nhân ngọc trai, tăng tỉ lệ sống sau khi cấy nhân, kỹ thuật cấy nhân

Tỷ lệ chết của trai ngọc được xử lý với phức hợp niken ở nồng độ 0,0, 2,5, 5,0, 10,0, 20,0 và 40,0 mg/L trong thời gian 24, 48, 72, và 96 giờ.

Có sự gia tăng đáng kể trong hoạt động ALP trong lớp phủ, cùng với nồng độ Mg và globulin trong máu tăng lên, đồng thời làm giảm mức độ Zn (II) trong máu và lượng Urê trong máu.

cấy nhân ngọc trai, tăng tỉ lệ cấy nhân ngọc trai, tăng tỉ lệ sống sau khi cấy nhân, kỹ thuật cấy nhân

Alkaline Phosphatase (ALP) hoạt động trong lớp vỏ trai ngọc ở 15, 30, 45, 60, 75, và 90 giờ ở cả nhóm đối chứng và nhóm phức hợp niken.

cấy nhân ngọc trai, tăng tỉ lệ cấy nhân ngọc trai, tăng tỉ lệ sống sau khi cấy nhân, kỹ thuật cấy nhân

Alkaline Phosphatase (ALP) hoạt động trong túi ngọc trai ở 15, 30, 45, 60, 75 và 90 giờ ở cả nhóm đối chứng và nhóm có phức hợp niken.

Kết luận

Các kết quả này chỉ ra rằng phức hợp niken có thể hứa hẹn trong việc chữa lành vết thương sau khi cấy nhân, thúc đẩy bài tiết xà cừ và tăng khả năng miễn dịch của trai ngọc, do đó cuối cùng nâng cao năng suất và chất lượng của ngọc trai.

TRỊ THỦY Lược dịch

Đăng ngày: 21/10/2017

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)