Mức phạt khi chuyển đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở năm 2022

đất nuôi trồng thủy sản
Theo luật sư, Luật Đất đai 2013 và Nghị định 91/2019/NĐ-CP nêu rõ mức xử phạt khi người dân chuyển đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở. Ảnh: TVT

Theo luật sư, Luật Đất đai 2013 và Nghị định 91/2019/NĐ-CP nêu rõ mức phạt chuyển đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở.

Bạn đọc hỏi: Nếu chuyển đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở thì người dân có bị xử phạt hay không? Mức phạt chuyển đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở như thế nào và hình thức xử lý ra sao?

Luật sư Nguyễn Ngọc Nghĩa - Đoàn LS TP Hà Nội cho biết, Luật Đất đai 2013 và Nghị định 91/2019/NĐ-CP nêu rõ mức xử phạt khi chuyển đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở.

Quy định xử phạt khi chuyển đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở

Căn cứ điều 57 Luật Đất đai 2013, khi người dân chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp người sử dụng đất tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở là vi phạm pháp luật nên sẽ bị xử phạt theo quy định.

Bên cạnh đó, căn cứ quy định tại điều 9, 10 và 11 Nghị định 91/2019/NĐ-CP thì hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở trái phép sẽ bị xử phạt.

Mức phạt khi chuyển đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở

mức phạt

Ngoài ra, người sử dụng đất còn buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm (trừ trường hợp buộc đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

Việt Sáng
Báo Dân Việt
Đăng ngày: 23/04/2022

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc