Nghệ An: Đánh bắt hơn 149 nghìn tấn thủy, hải sản

Nghệ An: Đánh bắt hơn 149 nghìn tấn thủy, hải sản
Niềm vui của ngư dân Quỳnh Lưu sau mỗi chuyến biển. Ảnh: Xuân Hoàng

Năm 2018, Nghệ An đánh bắt được hơn 149 nghìn tấn thủy, hải sản, tăng 12% so với năm trước. Tổng giá trị đánh bắt ước đạt 3.383 tỷ đồng.

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 3.521 tàu thuyền đánh bắt hải sản, trong đó có 1.450 tàu công suất trên 90 CV. Trong năm 2018, toàn tỉnh giảm 383 tàu công suất dưới 90 CV.

Trong năm 2018, sản lượng khai thác thủy, hải sản đạt 149.365 tấn, tăng 12% so với năm 2017. Trong đó, sản lượng khai thác hải sản trên biển 143,1 nghìn tấn/kế hoạch 139 nghìn tấn, 6.260 tấn khai thác nội địa/kế hoạch 5.000 tấn. Tổng giá trị ước đạt 3.383 tỷ đồng.

Trong số 143,1 nghìn tấn hải sản, có 650 tấn tôm, 25.657 tấn cá chọn, 45.504 tấn cá xô, 62.955 tấn cá tạp, 1.785 mực ống, 666 tấn mực nang, 439 tấn ghẹ và 5.449 tấn là sản phẩm khác.

thủy sản Nghệ An, đánh bắt thủy sản, khai thác thủy sản, đánh bắt, sản lượng đánh bắt

Thu mua hải sản tại các cảng cá. Ảnh: Xuân Hoàng

Ngư dân Nghệ An đánh bắt hải sản bằng các nghề chính: câu, rê, vây, kéo. trong đó, nghề kéo lưới đạt sản lượng cao nhất với 39.293 tấn, nghề vây 35.751 tấn, nghề lưới rê hơn 20 nghìn tấn... các nghề khác đạt sản lượng hơn 48 nghìn tấn.

Xuân Hoàng Báo Nghệ An
Đăng ngày: 21/01/2019