Nghệ An: Nuôi ếch thu lãi 200 triệu đồng/năm

Mô hình nuôi ếch
Ao nuôi ếch giống của gia đình ông Hồ Văn Lý, khối 5, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai.

Ông Hồ Văn Lý ở phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai sản xuất ếch giống và nuôi ếch thịt, cung cấp cho thị trường, cho thu nhập cao.

Năm 2006, ông Hồ Văn Lý, phường Quỳnh Thuận, Thị xã Hoàng Mai đầu tư mua 200 cặp ếch giống với giá 50 triệu đồng về nuôi. Trong số 16 ao, ông dành 12 ao để nuôi ếch giống và ếch thương phẩm. 


Mỗi năm, gia đình ông xuất bán ra thị trường trên 30.000 con ếch giống.

Với điều kiện cơ sở vật chất hiện tại, mỗi năm trại ếch của ông Lý xuất bán khoảng 25.000- 30.000 con ếch giống trong và ngoài tỉnh với giá 1.000 - 1.500 đồng/con. Ngoài ra, ông Lý còn cung cấp ếch bố mẹ cho các trại sản xuất ếch giống khác với giá 120 -150 ngàn đồng/con đối với ếch sau 2 tháng đẻ, và 250 - 300 ngàn đồng/con đối với ếch bắt về hôm sau đẻ. Đồng thời suất bán 2.000 - 3.000 con ếch thương phẩm ra thị trường. Sau khi trừ chi phí, hàng năm ông Lý còn lãi trên 200 triệu đồng.

Ngoài nuôi ếch, ông Lý còn đầu tư hệ thống ao nuôi lươn theo công nghệ không bùn. Mỗi vụ nuôi, ông mua trên 10.000 con lươn tự nhiên về thả nuôi. Sau 6 - 8 tháng, ông thu hoạch được 400 - 500 kg lươn thương phẩm, trừ chi phí, thu lãi trên 50 triệu đồng.

Việt Hùng
Báo Nghệ An, 07/04/2016
Đăng ngày: 07/04/2016

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc