Quảng Ninh: Triển khai tiểu dự án 2 “Sáng kiến Liên minh vịnh Hạ Long – Cát Bà”

sáng kiến hợp tác

Sáng ngày 20/7/2015, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Cơ quan hợp tác phát triển Hoa Kỳ US AID tổ chức Hội nghị thông qua kế hoạch triển khai tiểu dự án 2 “Sáng kiến liên minh Vịnh Hạ Long – Cát Bà” và ký kết thỏa thuận hợp tác.

Tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất chọn làng chài Cửa Vạn trên Vịnh Hạ Long để thực hiện thí điểm tiểu dự án 2 thuộc “Sáng kiến liên minh Vịnh Hạ Long - Cát Bà” - dự án về lĩnh vực phát triển, bảo tồn nguồn lợi thủy sản, do Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng MCD triển khai thực hiện từ năm 2014 đến tháng 6/2017. Mục tiêu của dự án nhằm thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức địa phương và cộng đồng dân cư trong các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững các giá trị của Vịnh Hạ Long. Đồng thời, nâng cao nhận thức xã hội và sự quan tâm, nhìn nhận của công chúng, cơ quan quản lý nhà nước về vai trò và sự hợp tác của các bên liên quan, đặc biệt là từ các tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng trong việc bảo vệ và phát triển bền vững Vịnh Hạ Long.

Theo đó, tiểu dự án 2 tập trung vào các nội dung: Hỗ trợ tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch quản lý theo tiếp cận tổng hợp và nuôi trồng thủy sản bền vững trên Vịnh Hạ Long gắn với bảo tồn di sản; cộng đồng tham gia quá trình quy hoạch kế hoạch và thực hiện thí điểm trình diễn nuôi trồng thủy sản bền vững; tăng cường tuyên truyền thúc đẩy hợp tác đa ngành và sự tham gia của các bên liên quan...

Tại Hội nghị, các bên đã tập trung thảo luận và thống nhất nhiều vấn đề liên quan đến các nhóm nội dung và giải pháp thực hiện, cơ chế hợp tác cũng như việc lựa chọn địa điểm triển khai, đối tượng tham gia dự án…

Dự án “Sáng kiến liên minh Vịnh Hạ Long – Cát Bà” do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ. Kinh phí tài trợ dự án hơn 691.000 USD, trong đó vốn không hoàn lại khoảng 623.000 USD, vốn đối ứng hơn 68.000 USD. Đây là dự án có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển bền vững của Vịnh Hạ Long.

Hà Kiều
Fistenet, 22/07/2015
Đăng ngày: 23/07/2015

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc