Tăng cường bảo vệ chim hoang dã, chim di cư

Bảo vệ chim hoang dã
Bảo vệ các loài chim hoang dã có nguy cơ bị tuyệt chủng. Ảnh: VnExpress

Hiện nay, đã đến mùa chim di cư (tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau), tình hình săn, bắt, buôn bán, tiêu thụ các loài chim hoang dã, di cư tại các địa phương sẽ gia tăng và diễn biến phức tạp.

Để chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ chim hoang dã, chim di cư, Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định đã ban hành Văn bản số 2762/SNN-KL ngày 19/10/2022 về việc hướng dẫn các biện pháp tăng cường công tác bảo vệ chim hoang dã, chim di cư.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan chủ động triển khai một số công tác như:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 15/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam; Văn bản số 6461 BNN-TCLN ngày 27/9/2022 của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo vệ chim hoang dã, chim di cư; Văn bản số 4936/UBND-KT ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai nội dung của Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 15/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường bảo vệ loài chimTăng cường đẩy mạnh bảo vệ các loài chim di cư, hoang dã. Ảnh: ST

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm về săn, bắt, buôn bán và tiêu thụ các loài chim hoang dã, di cư; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi săn, bắt, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ trái pháp luật các loài chim.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ các loài động vật hoang dã, nhất là các loài nguy cấp, quý, hiếm; vận động người dân không thực hiện các hành vi săn, bắt, buôn bán, tiêu thụ và sẵn sàng tố giác các đối tượng vi phạm. 

- Tích cực triển khai, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, buôn bán sinh vật cảnh cam kết không mua bán, trưng bày, quảng cáo mẫu động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp; đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân, cơ sở kinh doanh vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện cần có biện pháp theo dõi, phát hiện kịp thời và xử lý các bệnh, dịch có nguồn gốc từ chim hoang dã, chim di cư có nguy cơ lây lan, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, gia súc, gia cầm.

- Chỉ đạo cơ quan truyền thông tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý động vật hoang dã và các giải pháp bảo vệ động vật hoang dã trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; tích cực đấu tranh, lên án mạnh mẽ những hành vi, việc làm trái quy định của pháp luật.

NTN @ntn
Đăng ngày: 11/11/2022

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc