Tiền Giang: Sản lượng thủy sản thu hoạch trong tháng 8 tăng gần 22%

ao tôm

Diện tích nuôi trồng thủy sản các loại trong tháng 8/2015 đạt 1.599 ha, ước tính 8 tháng đạt 14.723 ha tăng 6%, gồm: diện tích nước ngọt thả nuôi được 6.119 ha tăng 4,2% so cùng kỳ do lượng mưa nhiều nên các huyện phía Đông đã tiến hành thả nuôi, diện tích các huyện phía Tây tương đối ổn định, dịch bệnh ít xảy ra; thủy sản nước mặn, lợ nuôi được 8.604 ha tăng 7,4% do thời tiết thuận lợi nên các hộ nuôi tôm ở khu vực Gò Công đang tập trung thả giống vụ 2.

Tình hình dịch bệnh trên tôm, trong tháng có 94,1 ha tôm nuôi thâm canh, bán thâm canh ở 02 huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông bị thiệt hại, lũy kế 238,7 ha ở 02 huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông bị bệnh, chiếm 10,98% diện tích nuôi (2.173,61 ha). Trong đó, Ngành đã xác minh 164 hộ/61,97 ha/29,92 triệu con. Đã sử dụng 9.025 kg TCCA/136 hộ/48,19 ha để khử trùng môi trường nuôi.

Sản lượng thủy sản thu hoạch trong tháng 8/2015 được 25.833 tấn tăng 21,8%, ước tính 8 tháng đạt 164.894 tấn tăng 1,2% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch từ nuôi đạt 98.260 tấn giảm 2,9%, sản lượng khai thác đạt 66.634 tấn tăng 7,8% do đang vào vụ đánh bắt.

Ngọc Thủy

Vasep, 17/09/2015
Đăng ngày: 19/09/2015

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)