TTKN quốc gia – TTKN Tp. Hồ Chí Minh: Tổ chức lớp tập huấn TOT về phương pháp khuyến nông và kỹ thuật nuôi tôm sú, tôm thẻ theo quy trình VietGAP

TOT tôm

Thực hiện công tác đào tạo huấn luyện năm 2016, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7 năm 2016 tại Trạm Khuyến nông huyện Nhà Bè, Trung tâm Khuyến nông Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức lớp tập huấn TOT (đào tạo giảng viên cấp thành phố) với chuyên đề về phương pháp khuyến nông và kỹ thuật nuôi tôm sú, tôm thẻ theo quy trình VietGAP.

Đối tượng tham dự lớp học là cán bộ kỹ thuật chuyên ngành thủy sản và khuyến nông viên công tác tại các huyện Nhà Bè, Bình Chánh và Cần Giờ. Lớp tập huấn với mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác khuyến nông cho cán bộ khuyến nông và khuyến nông viên về phương pháp, kỹ năng tập huấn khuyến nông. Đồng thời cung cấp các thông tin kỹ thuật nhằm nâng cao kiến thức của cán bộ làm công tác khuyến nông để hướng dẫn nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc nuôi tôm sú, tôm thẻ theo qui trình VietGAP, hướng đến mục tiêu sản xuất nông nghiệp bền vững, hạn chế ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm, có giá trị thương mại cao và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất.

Ngoài các vấn đề về các phương pháp khuyến nông, nội dung chủ yếu của lớp tập huấn là việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong nuôi trồng thủy sản như: (Công nghệ tuần hoàn; Biofloc; gia hóa và chọn giống; kỹ thuật chẩn đoán bệnh; sinh học phân tử trong chuyển đổi giới tính; công nghệ nuôi thâm canh vi tảo). Những yêu cầu của quy trình nuôi tôm theo VietGAP: Yêu cầu pháp lý, an toàn thực phẩm, quản lý sức khỏe động vật thủy sản, bảo vệ môi trường và các khía cạnh về kinh tế - xã hội. Hiện tượng ao lão hóa, vai trò của nền đáy ao và quạt nước, bản chất môi trường ao nuôi, chuẩn bị con giống, quản lý môi trường (độ kiềm, pH, tảo), quy trình sử dụng thức ăn và một số lưu ý khi sử dụng kháng sinh… Kết thúc các buổi tập huấn về lý thuyết, các học viên cũng được đi tham quan mô hình thực tế tại huyện Cần Giờ nhằm đem lại hiệu quả của toàn khóa học.

B.Nhật
Khuyến Nông TPHCM, 04/08/2016
Đăng ngày: 05/08/2016

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc