Doanh nghiệp XK thủy sản phản ánh vướng mắc

xuất khẩu hàng thủy sản
Chế biến thủy sản xuất khẩu. Ảnh: Internet

Theo phản ánh của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, do mặt hàng hàng thủy sản nhập khẩu phải kiểm dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) nên thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau gây khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho rằng, mới đây, ngày 15-6-2015, Bộ Tài chính ban hành công văn số 7892/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp liên quan đến việc hoàn thuế.

Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề phân loại hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau cho nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu SXXK, thì công văn nêu trên chưa tháo gỡ được cho các doanh nghiệp (DN) thủy sản nhập theo hình thức SXXK. Lý do, các DN thủy sản bị vướng tại 2 điểm, gồm: Điểm d.1 và Điểm d.3 Khoản 5 Điều 129 Thông tư 38 nên sẽ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau.

Cụ thể, Điểm d.1 Khoản 5 Điều 129 của Thông tư 38 qui định: Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo qui định của pháp luật về quản lý thuế. Mà theo qui định tại Điểm h Khoản 2 Điều 41 của Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22-7-2013 của Chính phủ quy định các trường hợp thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế thì trong đó có: “Hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, hàng hóa nhập khẩu phải đảm bảo các quy định quản lý nhà nước về kiểm dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng hàng hóa”.

Như vậy, hàng thủy sản do nhập khẩu phải kiểm dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm nên thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau.

Bên cạnh đó, Điểm d.3 Khoản 5 Điều 129  Thông tư 38 qui định, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc các trường hợp hoàn thuế quy định tại Khoản 4,5,6,7,8,9 Điều 114 Thông tư 38 sẽ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau.

Do đó, Công văn số 7892 của Bộ Tài chính chưa tháo gỡ khó khăn cho DN thủy sản tại Điểm d.1 và Điểm d.3 Khoản 5 Điều 129 thông tư  38 nên DN thủy sản sẽ vẫn tiếp tục bị liệt vào dạng kiểm trước hoàn sau do đây là hàng nhập khẩu phải qua kiểm dịch, vệ sinh ATTP.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, bản chất của kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh ATTP (theo Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn) đối với hàng thủy sản là liên quan đến chất lượng sản phẩm chứ không có cơ sở liên quan đến tiền thuế phải nộp, nhưng theo Nghị định 83/2013/NĐ-CP lại thuộc danh sách phải kiểm tra rồi mới hoàn thuế.

Từ vướng mắc trên, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính xem xét, trình Chính phủ sửa đổi phù hợp nội dung Điểm h Khoản 2 Điều 41 Nghị định 83/2013/NĐ-CP sao cho các mặt hàng thủy sản không thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau./.      

Lê Thu
Báo Hải Quan, 07/07/2015
Đăng ngày: 08/07/2015

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc