Bãi bỏ 14 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Bãi bỏ 14 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản
Tàu cá neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: N.NHUẬN

Theo quyết định vừa được UBND tỉnh Bình Định ban hành, 14 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN&PTNT đã được bãi bỏ.

Các thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu); cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu); xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác; chứng nhận sản phẩm thủy sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp; chứng nhận lại sản phẩm thủy sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp; đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp.

Cùng với đó là các thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới; cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu; cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu; đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá; cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán; cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; xác nhận đăng ký tàu cá.          

Hoài Nhân Báo Bình Định
Đăng ngày: 22/02/2019