Bình Thuận: Cấm lặn hải đặc sản từ ngày 01/4/2017 đến hết ngày 31/7/2017

Cấm khai thác một số loài hải đặc sản trên vùng biển Bình Thuận
Bình Thuận: Cấm lặn hải đặc sản từ ngày 01/4/2017 đến hết ngày 31/7/2017

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã có Thông báo số 29/TB-SNN về việc cấm lặn hải đặc sản trên vùng biển Bình Thuận từ ngày 01/4/2017 đến hết ngày 31/7/2017.

Căn cứ Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành, nghề thủy sản; Căn cứ kết quả khảo sát nguồn lợi hải đặc sản và các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ tại vùng biển tỉnh Bình Thuận;  Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận thông báo: Từ ngày 01/4/2017 đến hết ngày 31/7/2017 cấm tổ chức khai thác các loài hải đặc sản gồm: Sò Lông, Điệp, Dòm Nâu, Bàn Mai, Nghêu Lụa trên toàn vùng biển Bình Thuận. Trong thời gian cấm khai thác, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân, tổ chức thu mua, vận chuyển, chế biến và kinh doanh các loài hải đặc sản cấm nêu trên.

Chi cục Thủy sản Bình Thuận cần phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến ngư dân, các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, thu mua, vận chuyển, chế biến và kinh doanh các loài hải đặc sản biết để thực hiện; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngọc Hà TCTS
Đăng ngày: 01/04/2017
Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios