Lúa mì một loại chất nền biofloc trong nuôi tôm

Tôm thẻ
Bột mì thay vì mật đường làm nguồn carbon cho hệ thống biofloc nuôi tôm. Ảnh: 2lua.vn

Một thử nghiệm gần đây cho thấy rằng lựa chọn bột mì thay vì mật đường làm nguồn carbon cho hệ thống biofloc nuôi tôm có thể mang lại hiệu suất tăng trưởng và tỷ lệ sống được cải thiện.

Nghiên cứu mới nổi từ Đại học Suez đã kết luận rằng sử dụng bột mì làm carbohydrate trong biofloc tôm thẻ chân trắng có liên quan đến việc cải thiện các thông số sản xuất như sử dụng thức ăn, tỷ lệ sống, thành phần vi sinh vật, thành phần cơ thể và hiệu suất tăng trưởng.

Trong hệ thống biofloc, việc bổ sung carbohydrate cho phép vi khuẩn dị dưỡng sinh sôi và cân bằng nồng độ nitơ trong nước, cho phép người chăn nuôi duy trì các thông số chất lượng nước tốt mà không cần thay nước.

Bao gồm: các nguồn carbohydrate hoặc carbon có thể làm tăng sản lượng tôm bằng cách cân bằng quần thể vi khuẩn trong hệ thống. Việc bổ sung này cũng có thể mang lại chất lượng tôm tốt hơn vào cuối chu kỳ sản xuất. 

Các nguồn carbon khác nhau đã được sử dụng để thúc đẩy sự phát triển của vi sinh vật trong biofloc, bao gồm mật đường, glycerol và glucose. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã lưu ý rằng việc sử dụng các nguồn carbon hữu cơ thúc đẩy sự phát triển của các cộng đồng vi khuẩn dị dưỡng có lợi.

Mặc dù, hệ thống có thể mang lại hiệu quả sản xuất và môi trường, việc duy trì chất lượng vi khuẩn trong hệ thống là một thách thức. Nếu không được quản lý liên tục, lượng vi khuẩn có thể vượt quá mức tiêu chuẩn cho phép và gây hại cho tôm trong hệ thống. 

Thử nghiệm nghiên cứu tại Đại học Suez muốn xác định nguồn carbon nào sẽ hoạt động tốt hơn trong hệ thống biofloc nuôi tôm - thử nghiệm mật đường và bột mì trong quá trình sản xuất. Thử nghiệm của họ đã so sánh ảnh hưởng của chất nền đối với chất lượng nước, năng suất tăng trưởng, sử dụng thức ăn, thành phần floc, thành phần tôm và cộng đồng vi sinh vật xung quanh. 

Trang trại nuôi tômTrang trại nuôi trông thủy sản.Ảnh: thefishsite.com

Hậu ấu trùng của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) với trọng lượng trung bình (38,47 ± 5,8 mg) được thả với mật độ 200 con/m2 và được nuôi trong hệ thống biofloc 128 ngày trong sáu bể với tổng lượng nước là 30 m2 mỗi căn. Kết quả được ghi nhận: 

Phân tích chất lượng nước chỉ ra rằng sử dụng bột mì có liên quan đến nồng độ oxy hòa tan cao hơn. Không có sự khác biệt đáng kể giữa các chất nền được báo cáo khi nói đến nồng độ amoniac, nitrit và pH. Sự gia tăng độ đục (64,27 NTU) và thể tích bông cặn (18,40 mL/L) được ghi nhận khi xử lý bằng mật đường. 

Hiệu suất tăng trưởng, bao gồm trọng lượng cuối cùng, tăng cân, tăng trung bình hàng ngày, tăng cân hàng tuần và tốc độ tăng trưởng cụ thể được báo cáo lần lượt là 12,37 g, 12,34 g, 0,096 g mỗi ngày, 0,68 và 4,70%. Chúng cao hơn đáng kể trong xử lý mật đường. Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng, “việc xử lý bằng bột mì có liên quan đến tỷ lệ sống cao hơn (99%), sinh khối cao hơn (71,16 kg) và tỷ lệ phần trăm tăng sinh khối (395,337) ở tôm. 

Các nhà nghiên cứu cũng báo cáo rằng xử lý bột mì đã cải thiện việc sử dụng thức ăn, dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi thức ăn thấp hơn (1,37) và tỷ lệ hiệu quả protein cao hơn (1,92). Thành phần hóa học của biofloc và toàn bộ cơ thể tôm đều có giá trị dinh dưỡng cao hơn trong xử lý bột mì.

Trong nước, tổng số vi khuẩn dị dưỡng khi xử lý mật đường và bột mì được ước tính là 3,4×105 CFU/mL và 1,2×105 CFU/mL, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 loại chất nền.

Trong cả hai nghiệm thức, vi khuẩn có lợi như vi khuẩn axit lactic và Enterobacter cloacae được xác định trong nước mà không có Vibrio spp. gây bệnh. Bột mì có tổng số Vibrio tổng số (TVC) thấp hơn đáng kể. Tôm có TVC thấp hơn ở bột mì so với mật đường Cronobacter spp. được liên kết với tôm trong BFT có bổ sung mật đường, có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Dựa trên những kết quả này, các nhà nghiên cứu kết luận rằng bột mì là một nguồn carbohydrate lý tưởng để sản xuất biofloc ở tôm. 

Hồng Huyền
Said, M. M., & Ahmed, O. M. (2022). Carbohydrate supplement impact on growth performance, bacterial community, and bacterial food quality of Whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) under biofloc system. Aquaculture Nutrition, 2022.
Đăng ngày: 02/02/2023

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc