Quy định về sên, vét ao đầm trong nuôi trồng thủy sản

sên vét ao tôm
UBND tỉnh Cà Mau ra quyết định tạo điều kiện cho bà con nuôi trồng thủy sản.

UBND tỉnh Cà Mau tạo điều kiện cho người dân trong sên vét cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản. Cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương cũng thuận lợi hơn trong công tác quản lý.

Quyết định số 24 của UBND tỉnh Cà Mau về quy định thời gian sên, vét đất bùn thải trong cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản còn nhiều bất cập, UBND tỉnh Cà Mau đã tiếp tục ban hành Quyết định 34 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24. Quyết định này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao đối với nhiều hộ dân.

Theo Quyết định 24, tỉnh Cà Mau cho phép hoạt động sên vét đất, bùn thải cải tạo ao, đầm nuôi tôm quanh năm thay vì chỉ 1 tháng như trước đây. Tuy nhiên, trong Quyết định có nêu rõ chỉ hộ nào có diện tích bao ví để chứa bùn, nước trong quá trình sên vét mới được tiến hành sên vét, không được thải ra sông, rạch. Thế nhưng, trên thực tế hoạt động sên vét của người dân diễn ra tràn lan, ngoài tầm kiểm soát, có những hộ trong quá trình sên vét đổ thẳng bùn, thải xuống sông, rạch khiến môi trường nước bị ô nhiễm nghiêm trọng và làm mâu thuẫn trong nội bộ người dân. Đặc biệt là giữa các hộ nuôi tôm quảng canh cải tiến và hộ nuôi công nghiệp.

Từ những bất cập trên, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 34 sửa đổi, bổ sung Quyết định 24 với nhiều quy định mới tạo điều kiện thuận lợi cho người dân như: Đối với sên vét đất, bùn cải tạo ao, đầm bằng máy khoan, máy hút, máy đào, xáng dây, xáng cuốc và sên vét thủ công có khu chứa bùn thải phù hợp, đảm bảo chứa đủ bùn thải trong quá trình sên vét và đối với sên vét không để đất, bùn tràn ra môi trường bên ngoài thì được sên vét, cải tạo quanh năm. Riêng đối với hình thức nuôi tôm quảng canh, quảng canh cải tiến khi sên vét cải tạo ao đầm bằng máy khoan, máy hút thì chỉ được thực hiện từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 dương lịch hằng năm.

Cũng theo Quyết định 34, UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bố trí khu chứa bùn thải và chất thải trong sên vét ao đầm không thoát ra môi trường bên ngoài. Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Môi trường, công an các huyện và thành phố Cà Mau chủ động phối hợp với ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động sên vét cải tạo ao, đầm trong nuôi trồng thuỷ sản.

Sau thời gian ban hành, Quyết định 34 của UBND tỉnh Cà Mau tạo điều kiện cho người dân trong sên vét cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản. Cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương cũng thuận lợi hơn trong công tác quản lý.

VASEP
Đăng ngày: 16/07/2020

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)