Triển khai mô hình quản lý chất thải do Liên hợp quốc tài trợ

chất thải trên biển
Rác thải nhựa trên biển. Ảnh: 1001gece

Triển khai dự án xây dựng các mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải ngành thủy sản tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Với mục tiêu tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt và hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ đặt ra theo Chiến lược quốc gia về Quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, ngày 03 tháng 08 năm 2022 UBND tỉnh Bình Định đã ra Quyết định số 2411/QĐ-UBND Về việc phê duyệt văn kiện phi dự án “Thí điểm các mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải ngành thủy sản nhằm thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn tại thành phố Quy Nhơn” do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ.

Theo đó, UBND thành phố Quy Nhơn chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung như: Hỗ trợ thực hiện các mô hình quản lý chất thải bền vững, quản lý tổng hợp chất thải cho ngành thủy sản giúp cải thiện sinh kế cho đối tượng lao động phi chính thức về chất thải; hỗ trợ thiết lập các Cơ sở thu hồi vật liệu nhằm cải thiện chuỗi giá trị vật liệu tại địa phương. Đồng thời, tăng cường năng lực, chia sẻ kiến thức và nhân rộng  các mô hình quản lý chất thải rắn tổng hợp, đảm bảo tính bền vững của cho các mô hình. Qua đó, xây dựng những chiến lược, công cụ và chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, thông tin cho cộng đồng, chia sẻ những thực hành tốt nhất trong việc huy động sự tham gia của khối phi chính thức và lập kế hoạch phân loại chất thải.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2024, với tổng kinh phí 795.000 USD, trong đó UBND thành phố Quy Nhơn cam kết có kinh phí hỗ trợ đối ứng thực hiện dự án. Đây là một dự án đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương về công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Bởi giảm thiểu rác thải cũng là vấn đề ưu tiên đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các nhà tài trợ quốc tế đối với các nước có diện tích ven biển lớn như Việt Nam.

NTN @ntn
Đăng ngày: 12/08/2022

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc