Tái thiết vùng nuôi thủy sản sau bão

Tái thiết vùng nuôi thủy sản sau bão
Ngành nuôi trồng thủy sản tỉnh Khánh Hòa đang chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề của cơn bão 12

Nhiều vùng biển từng san sát lồng bè, sau bão giờ chỉ còn là vùng biển trống, kéo theo những khoản nợ chất chồng lan rộng ở nhiều gia đình.

Phải nhanh chóng tái thiết sau bão là yêu cầu bức bách bởi tái thiết nhanh chóng mới ổn định lâu dài đời sống của người dân vùng bão. Tuy nhiên, tái thiết như thế nào khi bão đã lấy đi nguồn lực tài chính của nhiều gia đình.

Ở các vùng nuôi thủy sản, lúc này nhiều gia đình không biết phải bắt đầu từ đâu để phục hồi vùng sản xuất sau khi hơn 24 ngàn lồng bè thủy sản bị bão phá hủy, gây tổn thất nặng nề.

Nhiều vùng biển từng san sát lồng bè, giờ chỉ còn là vùng biển trống, kéo theo những khoản nợ chất chồng lan rộng ở nhiều gia đình. Đoàn công tác của Tổng cục Thủy sản đang khảo sát tại ba tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định. Thực tế chung của những vùng biển sau bão là nguy cơ khó phục hồi các vùng nuôi thủy sản. Nguồn lực tài chính của các gia đình không còn để tái đầu tư, chưa kể những khoản nợ.

Chính sách hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão số 12 đã có. Vấn đề đặt ra là việc thống kê phải kịp thời, đầy đủ, sát thực tế. Đây là công việc không dễ với tình hình hiện nay ở các địa phương còn thiếu hồ sơ kê khai lồng bè. Việc khôi phục các vùng nuôi thủy sản sau bão sẽ được gắn với tổ chức lại sản xuất vùng nuôi theo hướng tuân thủ quy hoạch, đảm bảo tính bền vững. 

VTV.VN
Đăng ngày: 10/11/2017

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)