Toàn tỉnh Sơn La khai thác 642 tấn thủy sản trong tháng 7

Toàn tỉnh Sơn La khai thác 642 tấn thủy sản trong tháng 7
Mô hình nuôi ba ba gai tại bản Nà Hin 1, xã Nà Nghịu (Sông Mã) cho thu nhập cao.

Đến nay, diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh đạt 2.724 ha, trong đó diện tích nuôi cá đạt 2.700 ha và số lồng, bè nuôi thủy sản toàn tỉnh đạt hơn 9.500 chiếc.

So với năm 2018, diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh tăng 0,2%, trong đó diện tích nuôi cá tăng 0,3%; số lồng, bè nuôi thủy sản toàn tỉnh tăng 3,8%. Trong tháng 7, toàn tỉnh đã khai thác được 642 tấn thủy sản, trong đó có 546 tấn thủy sản nuôi và 96 tấn thủy sản đánh bắt tự nhiên. Để chủ động giống phục vụ nuôi thủy sản, các cơ sở sản xuất giống của tỉnh đã ương nuôi được 58 triệu con cá giống các loại.

Cùng với đó, tỉnh cũng định kỳ hằng năm tổ chức thả hàng triệu con cá giống các loại xuống lòng hồ sông Đà để tạo nguồn lợi thủy sản phục vụ sinh kế của người dân. Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên các sông, suối tự nhiên, nghiêm cấm người dân không được sử dụng các vó bè có mắt lưới nhỏ hơn quy định hoặc kích điện, thuốc nổ khai thác tận diệt thủy sản.

Đình Thần
Báo Sơn La
Đăng ngày: 21/08/2019

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc