Tỷ lệ bổ sung C/N tác động đến hệ thống biofloc nuôi tôm siêu thâm canh

Kết quả nghiên cứu gần đây của nhóm tác giả người Trung Quốc cho thấy hệ vi sinh trong nước và ruột tôm trong hệ thống nuôi biofloc bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ C/N cung cấp vào.

Hệ thống Biofloc
Hệ thống nuôi tôm Biofloc. Ảnh: Nam Miền Trung

Điều này là cơ sở để nghiên cứu sâu hơn cho việc cải thiện nền tảng vi sinh vật để chuyển đổi nitơ và dinh dưỡng tái chế nước của hệ thống biofloc, đồng thời sẽ giúp điều khiển chức năng biofloc trong sản xuất tôm siêu thâm canh.

Trong hệ thống biofloc (BFT) có thể không cần bổ sung carbon hữu cơ vào nước nuôi để vi khuẩn dị dưỡng phát triển và biofloc phát triển nhanh. Mặc khác nếu như gia tăng tỷ lệ C/N đầu vào thông qua việc bổ sung carbon hữu cơ để đẩy nhanh quá trình đồng hóa NH4+-N bởi vi khuẩn dị dưỡng và chuyển đổi nó thành protein vi khuẩn không sinh nitrit NO-2-N và nitrat (NO-3-N).

Tuy nhiên, trong trường hợp này việc bổ sung liên tục carbon hữu cơ có thể tạo ra một lượng lớn carbon dị dưỡng, làm tăng sinh khối biofloc trong hệ thống nuôi, điều này không chỉ làm tăng chi phí đầu vào mà còn làm tăng khó khăn trong quản lý về loại bỏ chất rắn và bổ sung oxy. Quan trọng hơn là, việc tăng tỷ lệ C/N có thể tạo ra sự thay đổi của cộng đồng vi khuẩn của biofloc, có thể có tác động rất đáng kể đến việc kiểm soát chất lượng nước và hiệu suất sản xuất tôm. 

Một thử nghiệm kéo dài 8 tuần được tiến hành để điều tra tác động của ba tỷ lệ C/N đầu vào khác nhau là 8:1, 12:1 và 16:1, đánh giá tác động của chúng đối với cộng đồng vi khuẩn của biofloc nước và đường ruột tôm trong hệ thống bể BFT nuôi tôm thẻ chân trắng. Mỗi nhóm tỷ lệ C/N có ba bể lặp lại được chỉ định ngẫu nhiên (nước nuôi cấy thể tích 30 m3), và mỗi bể được thả tôm giống với mật độ 300 con/m3.

Hệ thống bể được vận hành không thay nước, duy trì độ pH và kiểm soát biofloc. Trong quá trình thử nghiệm, sinh khối vi sinh vật và mật độ vi khuẩn của biofloc nước cho thấy sự thay đổi tương tự xu hướng, không có sự khác biệt đáng kể dưới các biện pháp kiểm soát biofloc tương ứng đối với ba tỷ lệ C/N các nhóm. 

Có những thay đổi đáng kể đã được tìm thấy trong sự đa dạng về thành phần và sự phong phú tương đối của các cộng đồng vi khuẩn trong các giai đoạn của thử nghiệm và chúng cho thấy sự khác biệt trong hệ thống biofloc trong nước và ruột tôm giữa ba nhóm tỷ lệ C/N. Trong khi đó, sự tương đồng cao có thể được tìm thấy trong thành phần của cộng đồng vi khuẩn giữa biofloc nước và ruột tôm. Ngoài ra, nitơ trong nước nuôi cho thấy một số khác biệt trong khi năng suất của tôm cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa ba nhóm tỷ lệ C/N.

Phân tích PCoA cho thấy cấu trúc của cộng đồng vi khuẩn rõ ràng có thể được phân tách theo các giai đoạn nuôi cấy chứ không phải theo tỷ lệ C/N trong cả biofloc nước và ruột tôm. Đối với chi vi khuẩn chính trong biofloc nước, sự phong phú tương đối của Vibrio, NS9 marine group_norank, Cryomorphaceae_uncultured, Marinomonas, OwenweeksiaTenacibaculum giảm đáng kể (p< 0,05), trong khi Tropicibacter, Saprospiraceae_uncultured, Planctomyces, Rhodobacteraceae_uncultured, Pir4 lineage, Ardenticatenia_norank, Microbacterium và Candidatus Alysiosphaera tăng đáng kể (p < 0,05) trong giai đoạn đầu đến giai đoạn giữa và giai đoạn sau trong ba nhóm tỷ lệ C/N.

Sự khác biệt đáng kể đã được tìm thấy với số lượng tương đối nhiều Rhodobacteraceae_uncultured, Candidatus Alysiosphaera and NS9 marine group_norank ở cả giai đoạn giữa và giai đoạn sau trong ba tỷ lệ C/N nhóm.

Đối với chi vi khuẩn chính trong ruột tôm, sự phong phú tương đối của Vibrio, SpongiimonasPseudoalteromonas tăng đáng kể (p< 0,05) trong khi Planctomyces, Gammaproteobacteria Incertae Sedis_unculturedJTB255 marine benthic group_norank giảm đáng kể (p< 0,05) trong giai đoạn đầu đến giai đoạn giữa và giai đoạn sau trong ba giai đoạn Nhóm tỷ lệ C/N.

Sự khác biệt đáng kể đã được tìm thấy trong sự phong phú tương đối của VibrioPlanctomyces ở giai đoạn giữa và Candidatus Alysiosphaera ở giai đoạn sau giữa ba nhóm tỷ lệ C/N.

Ao nuôiTỷ lệ C/N đầu vào có thể ảnh hưởng đến cộng đồng vi khuẩn của cả biofloc nước và ruột tôm trong môi trường của hệ thống BFT nuôi tôm thẻ. ảNH: delosaqua.com

Ngoài ra, số lượng OTU được chia sẻ giữa biofloc nước và ruột tôm tăng đáng kể (p< 0,05) trong giai đoạn đầu đến giai đoạn giữa và giai đoạn sau trong ba C/N nhóm tỷ lệ. OTU dùng chung giữa biofloc nước và ruột tôm được tính toán cao hơn 83% và 89% tổng số OTU trong biofloc nước ở giai đoạn giữa và giai đoạn sau, tương ứng và không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p> 0,05) giữa 3 tỷ lệ C/N nhóm.

Ở giai đoạn giữa và cuối của thử nghiệm, lượng Vibrio Unclassified tương đối cao hơn nhiều được phát hiện trong ruột tôm (26,4-60,2%) so với lượng trong biofloc nước (0,2-0,7%), trong khi sự phong phú tương đối của Tropicibacter naphthalenivorans được phát hiện trong cả biofloc nước (7,5-13,2%)

Như vậy, những kết quả này xác nhận rằng tỷ lệ C/N đầu vào có thể ảnh hưởng đến cộng đồng vi khuẩn của cả biofloc nước và ruột tôm trong môi trường của hệ thống BFT nuôi tôm thẻ chân trắng P. vannamei siêu thâm canh.

Đăng ngày 20/03/2023
Hồng Huyền @hong-huyen

Sử dụng hỗn hợp prebiotic trong Thủy sản: Sức khỏe và Tăng trưởng

Việc áp dụng prebiotic làm phụ gia thức ăn là một trong những cách khắc phục tình trạng lạm dụng kháng sinh trong quản lý sức khỏe loài thủy sản (Kari và cộng sự, 2021; Song và cộng sự, 2014; Zulhisyam và cộng sự, 2020).

Cá nuôi
• 10:39 14/06/2024

Bước tiến mới trong việc chẩn đoán bệnh trên cá rô phi

Chẩn đoán bệnh cá rô phi đang trải qua một cuộc cách mạng, từ những phương pháp truyền thống đến các công nghệ mới nổi đầy hứa hẹn. Sau đây là một cái nhìn tổng quan về những gì đang diễn ra và những gì chúng ta có thể mong đợi trong tương lai.

Cá rô phi
• 09:00 04/06/2024

Loại bỏ EhPTP2 giúp giảm sự tồn tại và lây lan EHP

Gần đây một số nhà nghiên cứu cho rằng việc vô hiệu hóa protein EhPTP2 có thể làm giảm đáng kể sự lây truyền EHP ở tôm nuôi. Điều này rất có ý nghĩa cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm xác định các gen quan trọng cho sự tồn tại và lây lan của EHP, làm mục tiêu tiềm năng cho các biện pháp phòng và điều trị bệnh trên tôm thẻ chân trắng.

Tôm thẻ chân trắng
• 10:46 31/05/2024

Những ứng dụng của astaxanthin: Sức khỏe và tăng trưởng

Astaxanthin ngày nay rất được chú ý do có nhiều tác dụng sinh lý ở động vật thủy sinh (Lim và cs., 2018; Lu và cs., 2021). Carotenoid có thể thúc đẩy việc sử dụng chất dinh dưỡng hiệu quả, dẫn đến cải thiện hiệu suất tăng trưởng ở nhiều loài thủy sản (Amar và cs., 2001).

Astaxathin
• 12:00 28/05/2024

Sử dụng hỗn hợp prebiotic trong Thủy sản: Sức khỏe và Tăng trưởng

Việc áp dụng prebiotic làm phụ gia thức ăn là một trong những cách khắc phục tình trạng lạm dụng kháng sinh trong quản lý sức khỏe loài thủy sản (Kari và cộng sự, 2021; Song và cộng sự, 2014; Zulhisyam và cộng sự, 2020).

Cá nuôi
• 10:42 14/06/2024

Cơ hội xuất khẩu thủy sản năm 2024 - 2025

Ngành thủy sản Việt Nam là ngành mới nổi với số lượng rất lớn và đóng góp đáng kể cho nền kinh tế đất nước, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu hàng năm. Năm 2022, khối lượng xuất khẩu thủy sản đạt 11 tỷ USD là cột mốc quan trọng; chúng tôi đặt mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2024 và 12 tỷ USD vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, ngành thủy sản cần một chiến lược dài hạn toàn diện và sự hỗ trợ rộng rãi từ mọi phía để giúp họ đảm bảo những gì họ muốn đạt được trong giai đoạn giữa 2024 và 2025.

Cá
• 10:42 14/06/2024

Tập huấn kỹ thuật nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ Semi-Biofloc

Ngày 06.6, tại xã Cát Minh (huyện Phù Cát) và xã Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ), Trung tâm Khuyến nông Bình Định phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện Phù Cát và Phù Mỹ tổ chức 02 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng bán thâm canh – thâm canh hai giai đoạn ứng dụng công nghệ Semi-Biofloc cho 40 hộ nuôi tôm trên địa bàn các xã Cát Minh và Mỹ Thành.

Tập huấn
• 10:42 14/06/2024

Bí đỏ bổ sung chất dinh dưỡng cho tôm

Trong ngành nuôi trồng thủy sản, việc cung cấp đầy đủ và cân đối chất dinh dưỡng cho tôm nuôi là yếu tố then chốt quyết định đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Gần đây, việc sử dụng các nguyên liệu tự nhiên, dễ tìm kiếm và có giá trị dinh dưỡng cao như bí đỏ đã được nhiều người nuôi tôm áp dụng và đạt hiệu quả tích cực.

Bí đỏ
• 10:42 14/06/2024

Hiện thực hóa giấc mơ nuôi tôm bằng công nghệ

"Mong muốn của Tép Bạc là ứng dụng công nghệ thông tin vào việc nuôi tôm để giúp người nông dân giảm thiểu thiệt hại, đồng thời tăng năng suất so với cách thức truyền thống", nhà sáng lập Trần Duy Phong cho biết.

Máy cho tôm ăn F7
• 10:42 14/06/2024
Some text some message..