Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 05-02-2023

Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

190.000đ 10.000
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

270.000đ 10.000
Tepbac
minthang
minthang
TheHung

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

94.000đ Kiên Giang
ao bạt bắt nàu xanh
TheHung
TheHung
TheHung
TheHung
Longdinh
Dangminhnhat
Longdinh
Longdinh