Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 10-06-2024

Tepbac
Tepbac

Ếch (tại trại)

46.000đ 1.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá thát lát còm

62.000đ 2.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cập nhật ngày 09-06-2024

Cập nhật ngày 07-06-2024

Cập nhật ngày 27-05-2024

phuocvubl

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

77.000đ Bạc Liêu
bắt ngang, không kiểm không lựa
phuocvubl

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

90.000đ Bạc Liêu
bắt ngang, không kiểm không lựa
phuocvubl

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

102.000đ Bạc Liêu
bắt ngang, không kiểm không lựa
phuocvubl